Vážený pane primátore, vážení členové Rady města,

jsme zapsaný spolek z Liberce, jehož zájmen je mapování a popularizace umění ve veřejném prostoru. S nelibostí neseme záměr demolice zídek, tzv. Abecedy, které byly nejen funkčním orientačním prvkem, ale zároveň ojedinělým estetickým počinem ve veřejném prostoru.

Vzhledem k tomu, že havarijní stav zídek je způsobený nedostatkem pravidelné údržby městského majetku, padá celá zodpovědnost za současnou nemilou situaci na samosprávu. Naštěstí není vše ztraceno a je zde prostor pro nápravu neuváženého rozhodnutí ke spokojenosti všech. Náš spolek se přimlouvá k záměru renovace stávajících zídek a doplnění těch chybějících replikami. Tento postup, respektive jeho reálnost, jsme konzultovali s odbornými pracovníky z Ústavu chemické technologie restaurování památek při VŠCHT v Praze.

Pokud by byl zájem o součinnost, případně propojení kontaktů při řešení celé situace, jsme ochotni pomoci.


S pozdravem

Jindřich Gubiš
předseda Spolku za estetiku veřejného prostoru

k rukám:

Vážený pan primátor

RNDr. Jiří Čeřovský, vážení členové rady města

Mírové náměstí 3100/19

466 01 Jablonec nad Nisou

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;