Liberecká radnice

Tisková zpráva Magistrátu města Liberec - Aktualizováno o mapku s pozemky: Plánovaná výstavba rodinných domů v lokalitě nad Lesním koupalištěm na pozemcích v ulici U Koupaliště v Ruprechticích, která se stala terčem kritiky části liberecké opozice, je v souladu s územním rozhodnutím pro výstavbu z roku 1994, jehož platnost trvá i v současné době. Došlo ovšem k rozporu s platným územním plánem z roku 2002, kdy nebylo toto územní rozhodnutí zahrnuto do podkladů.

Současní majitelé pozemku žádali pouze o změnu, která se zjednodušeně týká druhu zástavby. Namísto řadových domů by zde měly vyrůst rodinné domy, které jsou dle našeho názoru ve vztahu k okolní přírodě příznivější.

„Způsob, jakým bude město v této záležitosti postupovat, jsem před rozhodnutím konzultoval s odbornými pracovníky Magistrátu města Liberec, ve Výboru zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování s členy výboru a s předsedou Komise rady města pro životní prostředí. Je potřeba si uvědomit, že možnosti samosprávy ovlivnit výstavbu byly v tomto případě značně omezené. Přesto věřím, že výsledek je za daných podmínek pro město a jeho obyvatele správným řešením,“ říká Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch.

I majitelé pozemku vyšli městu vstříc a na základě jednání s nimi se městu povedlo dohodnout zajištění průchodnosti krajiny, kdy bude mezi zahradami rodinných domů ponechán prostor pro veřejnou cestu. V rámci výstavby by měla být též opravena přilehlá komunikace, která není v nejlepším technickém stavu. Tato komunikace, která slouží pro příjezd k areálu Lesního koupaliště, je ve vlastnictví majitelů zmíněných pozemků. Snahou současného vedení města je vytváření kvalitního zázemí pro rekreaci a sport v této oblasti. I proto město jednalo s majiteli pozemků o možnostech získání atraktivních pozemků podél Jizerského potoka v ulici Tichá (vede od Lesního koupaliště směrem do Lidových sadů) do vlastnictví města.

Mapku s příslušnými plochami v územním plánu naleznete na webu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;