Věci veřejné

Při rozhodování o tom, zda li podpoříme návrh na zvýšení daně z nemovitosti, vycházíme ze svého volebního programu. Zvažovali jsme všechna pro i proti. Jistě existují důvody, proč podpořit zvýšení daně.

Liberec má tuto daň nejnižší ze všech statutárních měst. Jedná se o jedinou významnou příjmovou položku, kterou může politická reprezentace města ovlivnit. Udržení vyrovnaného hospodaření je obtížné. Z tohoto důvodu by se desítky milionů korun navíc jistě hodily.

Na druhou stranu je nutné vyhodnotit reálná čísla. V rozpočtu města pro tento rok byl plánován příjem z daně z nemovitosti ve výši 70 mil. Kč, vybráno bylo cca 55 mil. Kč, což je při částce 2,05 miliard korun rozpočtových výdajů něco přes 2,6%. Věci veřejné se ve svém volebním programu zavázaly voličům mimo jiné i k tomu, že se zasadí o důkladnou prověrku hospodaření města, o konec plýtvání, o konec předražených zakázek a netransparentních výběrových řízení a také o dohled nad kvalitou odvedené práce při investicích města.

„Současná menšinová koalice vládne teprve velmi krátkou dobu. Přestože se její politika vydala správným směrem, reálný dopad zatím není vidět. Stále ještě dochází k situacím, kdy je polovina firem vylučována z výběrových řízení, stále ještě vznikají u stavebních zakázek vícepráce.“ říká k postoji Věcí veřejných předseda klubu zastupitelů VV Petr Černý.

Domníváme se, že v hospodaření města existuje stále prostor k realizaci úsporných opatření, zejména v oblasti zadávání a dozoru veřejných zakázek. Věci veřejné proto návrh na zvýšení daně z nemovitosti nepodpoří. Kapsy Liberečanů v podobě zvýšení platby daně mohou přijít na řadu o několik let později, až budeme mít jistotu, že městské peníze neodtékají více, než je nutné.

Věci veřejné zároveň upozorňují, že návrh na zvýšení daně z nemovitosti není návrhem současné menšinové radniční koalice a od tohoto návrhu se distancují.

Za klub zastupitelů VV Mgr. Petr Černý

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;