J. Baxa a J. Šolc

Na pracovním jednání se dnes sešli zastupitel Jaromír Baxa (Změna pro Liberec), náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům) a vedoucí odboru ekonomiky SML Tomáš Pozner.

Setkání se týkalo aktuálního vývoje příjmů města a přípravy rozpočtu na rok 2012. Přes mírný optimismus na počátku roku, kdy se zdálo, že celkové daňové příjmy roku 2011 by mohly být o něco vyšší než předpovídal schválený rozpočet, se nyní situace obrátila.

Mírný nárůst ve výběru DPH a daní z příjmů zaměstnanců ovšem definitivně vymazala realita výnosu z daní z příjmů OSVČ, která je po více jak polovině roku sotva na 20% plánovaného výnosu. Na rozpočtu města se tak projevila situace, která je patrná i ve státním rozpočtu, kdy daňové výnosy OSVČ zůstávají hluboko za očekáváními a mírně stagnuje i výnos z daní z příjmů právnických osob. Výhled do konce roku zatím nenaznačuje, že by se situace měla významně zlepšit. Výpadek bude i u daně z nemovitosti. Celkově lze očekávat, že daňové výnosy budou na konci roku nižší cca o 20 mil. Kč.

"Situace není příliš radostná, je však řešitelná i jinak než prodejem majetku nebo městských společností, jsem rád, že jsme si s panem náměstkem mohli vyměnit naše pohledy na věc a že se shodujeme v tom, že dlouhodobé problémy městského rozpočtu je potřeba řešit jinak než prodejem majetku", komentuje jednání Jaromír Baxa.

„Příjmy do rozpočtu jsou pro město vždy velká neznámá, snažíme se o maximálně přesné odhady. Výdaje jsou ovšem takřka vždy jisté a předem dané. Cestu z této situace najdeme, jednoduché to nebude, výdaje, které jsme zkrátit mohli, už jsme zkrátili. Co se týká privatizace nepotřebného majetku, situace, kdy město má nemovitost, kterou dlouhodobě nepotřebuje a jejíž správu naopak peníze čerpá, je přesně ta, kdy je efektivnější nemovitost prodat.“, říká Jiří Šolc.

Jedním z možných nástrojů pro rozpočet roku 2012 je zvýšení daně z nemovitosti, ta patří v Liberci mezi nejnižší ze statutárních měst a její výše by mohla nahradit příjmy z privatizace nepotřebného majetku.

Jiří Šolc: „Důvody, které mne vedou ke zvýšení této daně a výhledově i jiných poplatků jsem popsal ve Zpravodaji radnice. Situace je vážná, komfort nejnižší daně musí ustoupit základním potřebám města.“

Jiří Šolc a Jaromír Baxa pak probírali potenciální možnost, že by toto zvýšení daní v zastupitelstvu podpořil i klub Změny pro Liberec.

Jaromír Baxa komunikoval stanovisko Změny pro Liberec, které je v tuto chvíli zdrženlivé:"Podle nás je nezbytné stanovit, jak by byly peníze z vyššího daňového výnosu využity. Opozice v tomto směru má jen poměrně malé možnosti, jak docílit, aby byly rozdělovány efektivně a ne na aktivity jen pro několik vyvolených. Domluvili jsme se proto, že vzájemně předložíme některé konkrétní návrhy, jak posílit efektivitu a hospodárnost využívání městských prostředků.“

Jiří Šolc (Liberec občanům), Jaromír Baxa (Změna pro Liberec)

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;