Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Při veřejném představování projektů na konci června bylo nepříjemným překvapením navýšení téměř všech rozpočtů, u některých projektů velmi výrazné.

Možná jen dalším upřesněním rozpočtů, možná i díky neodbytným otázkám jak z řad veřejnosti, tak hlavně z úst Zuzany Kocumové, došlo u některých projektů opět ke snížení.

Při veřejném představování projektů na konci června bylo nepříjemným překvapením navýšení téměř všech rozpočtů, u některých projektů velmi výrazné. Možná jen dalším upřesněním rozpočtů, možná i díky neodbytným otázkám jak z řad veřejnosti, tak hlavně z úst Zuzany Kocumové, došlo u některých projektů opět ke snížení.

Za zmínku stojí např. sokolovna ve Vratislavicích, kde byl s největší pravděpodobností „nenápadně“ vyměněn projekt, odsouhlasený zastupiteli Vratislavic (24 mil.) za druhý, také rozpracovaný, ovšem za téměř dvojnásobnou částku (41,5 mil). Nyní se opět vrátil původní, levnější, stále však s rozpočtem o 5,5 mil. vyšším, než byla původní cena (nyní 29 mil.). K poklesu očekávané ceny došlo i u skateparku u školy Barvířská, který se z 8 mil. vrátil k 6,5 mil. Zdá se, že se vedení města vrací k původním, snad o něco skromnějším a menším projektům, budeme sledovat, aby přiměřeně k velikosti klesla i marže...

Došlo již i k vyřazování projektů, konkrétně projektu volnočasové plochy Machnín, který vznikl na podnět občanského sdružení Společnost občanů Machnína. Bohužel zástupci sdružení o vyřazení projektu nebyli informováni.

Kauza na pokračování: Lesní koupaliště

Již neustále opakovanou mantrou se stalo tvrzení, že Lesní koupaliště nelze rekonstruovat a jeho okolí rekultivovat z peněz určených na IPRM III - atraktivní a kvalitní život v Liberci. Nikdy však nebylo podloženo konkrétními argumenty. Proto se Zuzana Kocumová obrátila na Bořka Machatého, vedoucího Územního odboru realizace programu IPRM pro území Liberce. A odpověď? "Nevidím žádný problém v realizaci tohoto komplexního projektu za přispění prostředků z našeho programu."

Nyní již nezbývá než doufat, že po vyřešení tohoto “problému” se problém nenajde někde jinde. Otázkou jen zůstává - proč vlastně Lesní koupaliště stále dostává černého Petra?

Tabulka s projekty IPRM za evropské miliony i s překvapivým vývojem jejich cen je pro naše čtenáře k nahlédnutí.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;