Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Při veřejném představování projektů na konci června bylo nepříjemným překvapením navýšení téměř všech rozpočtů, u některých projektů velmi výrazné.

Možná jen dalším upřesněním rozpočtů, možná i díky neodbytným otázkám jak z řad veřejnosti, tak hlavně z úst Zuzany Kocumové, došlo u některých projektů opět ke snížení.

Při veřejném představování projektů na konci června bylo nepříjemným překvapením navýšení téměř všech rozpočtů, u některých projektů velmi výrazné. Možná jen dalším upřesněním rozpočtů, možná i díky neodbytným otázkám jak z řad veřejnosti, tak hlavně z úst Zuzany Kocumové, došlo u některých projektů opět ke snížení.

Za zmínku stojí např. sokolovna ve Vratislavicích, kde byl s největší pravděpodobností „nenápadně“ vyměněn projekt, odsouhlasený zastupiteli Vratislavic (24 mil.) za druhý, také rozpracovaný, ovšem za téměř dvojnásobnou částku (41,5 mil). Nyní se opět vrátil původní, levnější, stále však s rozpočtem o 5,5 mil. vyšším, než byla původní cena (nyní 29 mil.). K poklesu očekávané ceny došlo i u skateparku u školy Barvířská, který se z 8 mil. vrátil k 6,5 mil. Zdá se, že se vedení města vrací k původním, snad o něco skromnějším a menším projektům, budeme sledovat, aby přiměřeně k velikosti klesla i marže...

Došlo již i k vyřazování projektů, konkrétně projektu volnočasové plochy Machnín, který vznikl na podnět občanského sdružení Společnost občanů Machnína. Bohužel zástupci sdružení o vyřazení projektu nebyli informováni.

Kauza na pokračování: Lesní koupaliště

Již neustále opakovanou mantrou se stalo tvrzení, že Lesní koupaliště nelze rekonstruovat a jeho okolí rekultivovat z peněz určených na IPRM III - atraktivní a kvalitní život v Liberci. Nikdy však nebylo podloženo konkrétními argumenty. Proto se Zuzana Kocumová obrátila na Bořka Machatého, vedoucího Územního odboru realizace programu IPRM pro území Liberce. A odpověď? "Nevidím žádný problém v realizaci tohoto komplexního projektu za přispění prostředků z našeho programu."

Nyní již nezbývá než doufat, že po vyřešení tohoto “problému” se problém nenajde někde jinde. Otázkou jen zůstává - proč vlastně Lesní koupaliště stále dostává černého Petra?

Tabulka s projekty IPRM za evropské miliony i s překvapivým vývojem jejich cen je pro naše čtenáře k nahlédnutí.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;