Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Nová směrnice o veřejných zakázkách, kterou připravilo současné vedení města, může vést k ještě horšímu prostředí, než za minulého vedení města. Naše výhrady vycházejí z podrobné analýzy tohoto návrhu a původní semilské směrnice, resp. její nové verze, kterou připravilo hnutí Starostové a nezávislí, jejichž členy jsou i starostové Jan Farský či Martin Půta. Bohužel jimi připravená směrnice se liší o mnoho v důsledku podstatných detailů.

Hlavní výtky, které má Změna pro Liberec k této směrnici jsou:

  • Limit pro zakázky, o kterých se rozhoduje prakticky bez kontroly, byl ve směrnici Starostů navržen na 30.000, v Liberci platí limit 80.000. Vysvětlení k této výši, že Liberec je město, než třeba Semily, by ve své logice znamenalo, že by v Praze byla hranice na 250 000...
  • Výběrové komise u zakázek do 2 milionů a až 6 milionů u stavebních zakázek může být pouze dvojčlenná. Díky tomu v praxi i poměrně velké zakázky může posuzovat jen pracovník odboru veřejných zakázek a jeden člen vedení města. Takto nastavený systém je prolomenou bránou směrem ke korupci.
  • Navíc o vítězi výběrového řízení může rozhodnout jeden jediný člen vedení města, v jakých případech závisí jen na libovůli vedení města.
  • Směrnice vůbec nepočítá s účastí opozice v hodnotících komisích ani u velkých zakázek.
  • Navržená směrnice neobsahuje ani Starosty navrhované kontrolní mechanismy, že se podle schválené směrnice skutečně pracuje.
  • Chybí důležité detaily, např. že se při otevírání obálek s nabídkami zapisuje jen cena a nikoliv další hodnotící kritéria. Zdánlivě nevýznamný detail tím umožňuje dodatečnou manipulaci s nabídkami.

Jaromír Baxa říká: „Pokud máme posuzovat chuť bojovat s korupcí podle této směrnice, tak nás čeká mnoho velkých slov a proklamací, ale skutečnost bude možná ještě horší, než dřív. Je také pochopitelné, proč ODS s podporou této koalice nemá problém.”

Jan Korytář dodává: „Kvalita práce, kterou odvedl na přípravě této směrnice pan náměstek Šolc, svědčí o tom, že by se měl raději věnovat vítání občánků a svatbám. Změna pro Liberec tuto směrnici podpoří jedině pod podmínkou, pokud ji vedení města přepracuje a odstraní její nedostatky a zjevné chyby.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;