Vedení Liberce rozhodlo o tom, že supervizi nad stavbou Centra aktivního života, tedy rekonstrukcí Liebiegova paláce, bude provádět společnost INVESTING CZ. Zakázka za 1 161 000 Kč byla přidělena této společnosti „z ruky“, bez výběrového řízení.

Prostě to spadlo, stará budova… Zhruba takto popisovala tehdejší krajská radní, Radka Loučková Kotasová, havárii při rekonstrukci Střední školy řemesel a služeb na ulici Podhorské v Jablonci nad Nisou. Namísto původně vyčíslených nákladů stavby ve výši 78 mil. Kč se v důsledku havárie předpokládají konečné náklady na rekonstrukci přes 200 mil. Kč.

V té době Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec/Zelení) opakovaně kritizoval praxi Libereckého kraje, že zadává technický dozor investora špatně a vybírá především místní firmy s vazbami na dodavatelské stavební firmy. V případě rekonstrukce školy na Podhorské vykonávala technický dozor investora právě společnost INVESTING CZ. Znalecký posudek zkoumající příčiny havárie pak jednoznačně potvrdil pochybení na straně této společnosti:

„Ve znaleckém posudku na Podhorskou jsou chyby velmi přesně popsány. Projektant podcenil stavebně technický průzkum. Stavební firma ignorovala předepsaný postup demolic – nebourala podlahy postupně, nezpevnila betonem komínové průduchy, nezajistila stavbu předepsaným počtem vzpěr. Navíc stanovila jako stavbyvedoucího osobu, která neměla k výkonu této funkce dostatečné oprávnění. Technický dozor všechny tyto skutečnosti ignoroval, přestože bylo jeho povinností zasáhnout,“ popisuje základní výstupy znaleckého posudku J. Šedlbauer.

A J. Šedlbauer k tomu v souvislosti s aktuální kauzou dodává: „Nechápu, že právě této společnosti nyní R. Loučková Kotasová v pozici náměstkyně města Liberec dává zakázku na supervizi a to přímo z ruky. Přitom jde o nejrozsáhlejší a nejnáročnější stavební projekt, který bude vedení města v tomto období realizovat, s náklady okolo 205 mil. Kč.“

Jindřich Felcman, zastupitel města za Změnu pro Liberec/ Zelené, doplňuje: „Společnost INVESTING CZ stojí za největším investičním průšvihem v kraji za poslední roky. V kauze školy na Podhorské jsme kontrolou stavebního deníku zjistili, že po dobu stavby porušovala svoje smluvní povinnosti, když nebyli její pracovníci na stavbě pravidelně přítomni. Náměstkyně Loučková Kotasová dává zakázku této společnosti s odůvodněním, že se již nyní při rekonstrukci Liebiegova paláce vyskytují vícepráce, je tak potřeba „posílit stranu investora“. Možná ano, ale v tomto kontextu jde o naprosto absurdní rozhodnutí.“

 „Opět nám tu začíná zasmrádat rybníček. Výběrové řízení na stavebního dodavatele dopadlo tak, že se přihlásil jen jediný uchazeč, a to sdružení českolipské CL EVANS a společnosti Metrostav. Dozorovat je bude společnost INVESTING CZ, tedy místní firma spolupracující se společností CL EVANS na mnoha jiných veřejných stavbách. Např. na taktéž výrazně prodraženém krajském podnikatelském inkubátoru. Všichni se znají, všichni jsou dobří známí. A zároveň se už začíná mluvit o vícepracích. Lze odhadnout, že se liberecká pokladna u rekonstrukce Liebiegova paláce ještě pořádně prohne a kvalitu prací nikdo neuhlídá,“ glosuje J. Felcman.

Hořká zkušenost s prodražováním krajských staveb, ať už školy na Podhorské či zmíněného podnikatelského inkubátoru, tak zjevně náměstkyni Loučkovou Kotasovou nepoučila. Po jejím přechodu do vedení města Liberec se chystá opakovat ty samé chyby. J. Šedlbauer přitom opakovaně apeloval na to, aby se přehodnotil způsob, jakým se zadávají zakázky na technický dozor investora: „U velkých staveb je vhodné přímo vybrat firmu mimo region, u které nemohou být pochybnosti, že má vazby na stavební firmu, jejíž práci bude kontrolovat. Je třeba jí na provádění dozoru dát adekvátní prostor a finance. Technický dozor není nutné složitě soutěžit, jde u něj hlavně o profesní důvěryhodnost. Taková investice se kraji ve kvalitě provedených staveb mnohonásobně vrátí.“

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj a Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;