V předvánočním čase byla v Hrádku nad Nisou, okres Liberec, prohlášena nová kulturní památka. Jedná se o evangelický kostel Chrám Pokoje, který je příkladem saské evangelické architektury. Celá stavba se dochovala ve velmi autentickém stylu, a to i s vybavením interiéru.

Kostel z přelomu devatenáctého a dvacátého století najdeme na křížení ulic Husova a Lutherova, poblíž Horního náměstí v Hrádku nad Nisou. Spolu s evangelickými kostely v Novém Městě pod Smrkem a kostelem Krista Spasitele představuje pro Liberecký kraj důležitý doklad znovu rozšiřování protestantské víry v regionu v tomto období.

Narůstající počet evangelických věřících v Hrádku a jeho okolí zvýšil potřebu vlastních bohoslužeb, které byly prozatím vykonávány v pronajatém hostinci U Jelena. Počet věřících ale stále stoupal, proto byl v roce 1887 založen Spolek pro výstavbu kostela. O dva roky později byl zakoupen pozemek v centru města a vypsána soutěž pro výstavbu evangelické budovy. Ze tří zaslaných návrhů zvítězil projekt Johannese Vollmera, berlínského architekta, který se na výstavbu evangelických chrámů zaměřoval již v minulosti. Z jeho architektonických počinů můžeme zmínit například kostel sv. Jakuba v Zürichu, kostel v Bad Ragaz nebo v Reinfeldenu. Výstavbu podle Vollmerových plánů realizoval majitel místní stavební společnosti C. A. Wilhelms. Stavební práce započaly v roce 1900 a již v prosinci 1901 začal sloužit evangelický kostel k bohoslužbám.

Chrám Pokoje sloužil svým účelům až do roku 1945. V této chvíli došlo v Hrádku a okolí k odsunu německého obyvatelstva a zabavení jejich majetku. Kostel se tedy dostává do rukou Církve československé, která Chrám Pokoje spravovala a od poloviny padesátých let opravovala.

Poslední úpravy a rekonstrukce probíhaly na exteriérech i interiérech kostela v letech 2006–2018, kdy došlo k opravě vitrážových oken, ale také úpravám interiéru. Chrám Pokoje slouží dodnes k liturgickým účelům. Funguje i jako kulturní centrum a je také vyhledávaným turistickým cílem.

Kulturní památky jsou dokladem historického vývoje dané oblasti a s ním spojeným způsobem života obyvatel určitého regionu. Takové památky prohlašuje svým rozhodnutím Ministerstvo kultury České republiky dle zákona č. 20/1987 Sb.

Tisková zpráva Národního památkového ústavu v Liberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz./uop-li/ nebo profilu na facebooku Památkáři jsou tu pro Vás.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;