Vedení města Liberec bohužel volí stále manipulativnější způsob komunikace. V aktuální tiskové zprávě oznamuje, že novým projektem parkoviště na Pastýřské ulici vznikne 130 parkovacích míst. Faktem ovšem je, že nyní má parkovací plocha v tomto místě kapacitu zhruba dvojnásobnou.

V tiskové zprávě města Liberec ze dne 2. 12.  informoval primátor Jaroslav Zámečník o připravovaném projektu parkoviště na ulici Pastýřská, přičemž jej popisoval takto:

„V této části města vznikne v roce 2021 dalších asi 130 parkovacích míst. Půjde o moderní parkovací plochu, která bude respektovat požadavky na klimatické změny a mimo jiné bude například řešit zasakování vody. Současně tam počítáme i s výsadbou dostatečného počtu různých druhů stromů a trvalých květin. Zpevněné pochozí plochy budou z kamenné mozaiky.“[1]

Tento výrok ukazuje, jakou slovní ekvilibristiku se primátor neštítí využít, aby mátl novináře i veřejnost. Co se týče parkovacích míst, v realitě je přínos tohoto projektu přesně opačný.

„Momentálně se na ploše u ulice Pastýřské parkuje v 5 řadách po cca 40 vozidlech, dalších minimálně 50 může zastavit ještě po obvodu plochy. Plánovaný projekt tak kapacitu této plochy zmenší na polovinu. Přitom již dnes bývá tato plocha pravidelně celá zaplněna,“ opravuje primátorovi počty o nových 130 parkovacích místech Jindřich Felcman, zastupitel města za Zelené.

V ploše funguje parkovací systém, jde o zelenou zónu. Byť je tedy momentálně plocha neupravená, město v ní standardně vybírá poplatek za parkování.

„Samozřejmě, že plánovaný projekt tuto lokalitu zkultivuje. Jeho financování je navíc podpořeno z evropské dotace. Nicméně tato dotace nebude žádné terno, kvůli vysokým neuznatelným nákladům bude dotace 15 mil. Kč, ale dalších 15 mil. Kč bude muset město doplatit ze své kasy. Je otázkou, zda zrovna takový projekt je v současnosti vhodnou prioritou,“ doplňuje J. Felcman.

Určování priorit je nicméně především politickou odpovědností vedení města. Pokud si vyhodnotilo, že kultivace tohoto prostoru za 15 mil. Kč, navíc při razantním snížení parkovací kapacity, stojí za to, lze takové rozhodnutí respektovat. Co ovšem J. Felcmanovi především vadí, je nastavený způsob komunikace města: „Takto manipulativní komunikací buduje primátor mezi občany města atmosféru zásadní nedůvěry. Pojďme dělat politiku, pojďme o ní diskutovat, pojďme se o ní hádat. Pokud ale budeme v této diskuzi manipulovat a lhát, z politiky se stane jen falešné divadlo,“ uzavírá J. Felcman.

[1] https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/jednani-libereckych-radnich-2.html

Tisková zpráva Změny pro Liberec a Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;