Na zasedání zastupitelstva 3. 9. 2020 proběhl mezi vládnoucí a koalicí spor o prodej dvou městských bytových domů u Šaldova náměstí. Tento spor ovšem nespočíval pouze o prodeji dvou domů, charakterizuje zcela odlišné strategie, jak chtějí koaliční a opoziční strany město řídit. Na straně koalice se projevuje rezignace, lomení rukama nad nedostatkem peněz a zoufalá snaha lepit díry rozpočtu prodejem městského majetku. Na straně opozice zní výzva k aktivní práci a k léčbě rozpočtu získáváním maxima dotací.

Zastupitelstvo nakonec o prodeji dvou městských domů mezi Šaldovým náměstím a krajskou nemocnicí koaliční většinou schválilo. Během diskuze se přitom ukázalo, že důvody pro tento prodej byly v materiálu uvedeny spíše pochybné. „Jedním z proklamovaných důvodů byl blíže nepopsaný konflikt mezi těmito domy a nově projektovaným parkovacím domem krajské nemocnice. Na jednání bylo ale potvrzeno, že stávající projekt parkovacího domu demolici předmětných domů nevyvolává, do parkovacího domu se bude najíždět z druhé strany,“ popisuje průběh jednání J. Felcman, zastupitel za Zelené / Změnu pro Liberec.

Pravý důvod v rámci diskuze tak vyplynul z vyjádření vedení města záhy. Tím je především nechuť pustit se do rekonstrukce předmětných domů, s tím, že by tato rekonstrukce byla nákladná. Ondřej Petrovský (ZpL / Z) toto komentuje následně: „Vedení města zcela ignoruje příležitosti, které nabízejí dotační programy na výstavbu sociálních bytů. To plně odpovídá i prohlášení radní Loučkové Kotasové ze srpna tohoto roku. V něm sdělila, že projekt rekonstrukce 6 domů na sociální byty připravený za minulého vedení, bude pravděpodobně v polovině ukončen. Opraví se tedy jen tři domy a další tři domy se nechají chátrat. Výmluvnější důkaz, jak je agenda dostupného bydlení pro toto město důležitá, si snad ani nelze představit.“1

V těchto projektech přitom město dostalo na rekonstrukci domů dotaci ve výši 90 %. Obdobné programy jsou pro výstavbu sociálních bytů připraveny i nyní, ať už evropské či státní. A mohly by být využity pro rekonstrukci domů prodaných nemocnici. Rozhodnutí vedení města tak J. Felcman glosuje: „Žádné město není tak chudé, aby si nemohlo dovolit projekt, na který dostane 90% dotaci! Odmítnutí této příležitosti a nezvratný prodej domů pouze vypovídá o tom, že na rezortu náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radky Loučkové Kotasové vládne vládne apatie a pasivita. Zjevně se zde pouze sedí se založenými rukami a vzdychá se nad tím, že na nic nejsou peníze.“

Ondřej Petrovský pak dodává: „Na začátku svého mandátu přebíralo nové vedení města desítky projektů připravených za minulého vedení. Za dva roky práce vidíme vlastně jen to, že nové vedení jich několik málo táhne dál, již několik jich zahodilo, ale žádné nové doposud nepřipravilo. Je přitom jasné, že bez dotačních peněz není v omezeném rozpočtu města zajistit vůbec žádný rozvoj.“

1 Zdroj vyjádření radní Loučkové Kotasové zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/liberec-na-socialni-byty-prestavi-treti-dum-mozna-bude-posledni-117238

Tisková zpráva Změny pro Liberec a Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;