Kontrolní výbor města Liberec aktuálně vydal dvě stanoviska k problematickým kauzám, které zhodnotil v květnu a červnu letošního roku. První se týká dlouholeté tahanice o zpětný odkup pozemku původně určenému k vybudování informačního turistického centra společností Kalendář Liberecka. Druhá kontrola poukázala na nesrovnalosti v provozování City DashBoard, který vzhledem k deficitní aktivitě Liberecké Informační Služby a.s. neplní svou funkci. Je nyní na jednání čtvrtečním jednání vedení města, jak se oběma problémům postaví.

V případě záměru vybudování turistického centra v se vracíme až do roku 2007, kdy byl kvůli realizaci projektu společnosti Kalendář Liberecka odprodán městský pozemek se smluvním konstatováním, že pokud nedojde k realizaci do roku 2010, přejde pozemek zpět pod správu SML za kupní cenu 158 tisíc korun. Ačkoliv nikdy žádná stavba nevznikla, město nemá majetkové poměry stran pozemku dosud vypořádány, neboť ho Kalendář Liberecka přes četná upozornění nikdy zpět nepřevedl. 

Situace se vyvinula naopak zcela proti smyslu věci, kdy v roce 2019 schválili zastupitelé i radní města směnu nevyužitého pozemku s Kalendářem Liberecka za větší v Ruprechticích, i proti negativnímu stanovisku Městských lesů Liberec. Jenže to by bylo evidentně protiprávní, jak upozorňuje Pirát a člen kontrolního výboru Pavel Felgr.

"Díky kontrole jsme zjistili, že město uzavřelo smlouvu, která neobsahovala sankční ustanovení. Scházela část, která by obsahovala postih pro Kalendář Liberecka pro případ, že by nepostavil lehkou stavbu a nepřevedl pozemek zpět na město. Ani proto není jejich požadavek na směnu pozemku, který už dávno nemá mít, za jiný, podle většiny členů kontrolního výboru oprávněný," konstatuje Felgr.

Nefunkční City dashBoard i arogantní úředník

Druhá kontrola, která odhalila neuspokojivý stav informačního projektu https://dashboard.liberec.cz/cs-CZ/, spíše než na problematickou nápravu, narazila na nepochopitelné a protiprávní stanovisko ředitele městské firmy. Dashboard v době první kontroly v roce 2019 nevykazoval žádnou aktualizaci a poslední publikovaná data byla tři roky stará. Kontrolní komise vyhodnotila, že o projektu občané nevědí, je třeba ho lépe propagovat, a tak zajistit smysluplnost investice, která proběhla v době působení dřívějšího vedení města. Již v průběhu kontroly došlo k částečné nápravě.

"Největším problémem při kontrole byl přístup ředitele Liberecké IS a.s. Ing. Jaroslava Bureše o postoupení smluv s firmami, které se spolupodíleli na vzniku Dashboardu. Pan ředitel smlouvy ale členům kontrolního výboru odmítl poskytnout s tím, že kontrolním orgánem je dozorčí rada a poskytovat materiály kontrolnímu výboru města není jeho povinnost" říká Pavel Felgr a dodává: "Liberecká IS a.s. je povinným orgánem podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, na což má dokonce rozhodnutí soudu. Kromě toho není možné, aby ředitel městské společnosti znemožňoval kontrolní činnost kontrolnímu výboru, kterému přísluší podle Zákona o obcích - konkrétně § 119 odst. 3 písm. c)."

Tisková zpráva Pirátské strany

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;