SFM Liberec s.r.o. (dříve S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s r.o.) - jinak dceřinná společnost Syneru - provozující Sportpark Liberec na základě koncesní smlouvy požádala město o mimořádnou dotaci ve výši 14 milionů korun na pokrytí nákladů na provoz areálu kvůli nouzovému stavu.

Tři důvody, proč peníze neposkytnout

SFM Liberec s.r.o. není městská společnost a město by se mělo primárně starat o to, jak pomoci městským společnostem a nikoliv soukromým subjektům. Liberec má několik příspěvkových organizací, které byly nouzovým stavem zasaženy stejně jako jakékoliv jiné firmy. Máme tu ZOO, Botanickou, Divadlo F. X. Šaldy a další a další společnosti. Od rozumného vedení města by asi každý čekal, že se napřed postará o tyto společnosti a pak bude řešit ostatní (má-li to být starost města). Současné vedení města má vzít na vědomí žádost SFM Liberec s.r.o. o dotaci ve výši 14 milionů korun.

SFM Liberec s.r.o. se má jako kterákoliv jiná soukromá firma obrátit na stát - nikoliv na město. Stát bude hradit škody firmám postiženým nouzovým stavem - takže proč se neobrátí vedení společnosti na stát? Nebo snad chce peníze od města a následně i od státu?

Není jen Sportpark - pokud dáme jednomu, ozvou se další. Liberec na tom není finančně dobře - a historie tohoto stavu sahá do dob, kdy primátorem byl Jiří Kittner (ODS) a město se za jeho vlády zbavilo mnohého majetku a navíc obrovským způsobem zadlužilo. Teď bude potřeba řešit městské společnosti a jejich výpadky v hospodaření a určitě nebude peněz nazbyt.

A je tu ještě jeden problém - pokud bychom dali peníze SFM Liberec s.r.o., pak se může ozvat například Ještědská sportovní (i když podle některých informací se už prý ozvala) a spustila by se tak nebezpečná spirála, která by Liberec zavedla do ještě horší finanční situace, než ve které je.

Zodpovědné vedení města by tedy žádné peníze soukromým firmám nedalo a vedení by vzkázalo, aby se obrátilo tam kam má - tedy na stát. Uvidíme, jestli máme rozumné vedení a nebo si firma napojená na Syner a ODS (nejmenší koaliční stranu) prosadí svou.

A pokud má vedení města strach z toho, že by jim na stole přistály klíče od Sportparku nebo bazénu? No hurá - nic lepšího by se nemohlo stát. Protože pokud by to byly ztrátové podniky, dávno by je obě soukromé firmy neprovozovaly. Ale k tomu nakonec stačí pohled do výročních zpráv obou společností že …

Jak by postupovali Piráti?

V první řadě by spolupracovali s řediteli městských společností na tom, aby jejich deficit v hospodaření byl znám co nejdříve a hledali způsob dorovnání tohoto propadu.

Pokud by přišla podobná žádost jako nyní od SFM Liberec s.r.o., byl by žadatel povinen v takovém případě poskytnout účetnictví za posledních 5 let, aby bylo možné zhodnotit, zda výše požadavku vůbec odpovídá realitě.

Dokud by nebyla vyřešena situace městských společností, nikomu jinému by se finanční pomoc neposkytovala.

Tisková zpráva libereckých Pirátů

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

                                                       

Copyright © 2016 Náš Liberec;