V Liberci se ve středu 9. října na Náměstí Dr. E. Beneše uskutečnil první liberecký Die-In. Občanské hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) chtělo tímto způsobem upozornit na hromadné vymírání v důsledku klimatické změny, kterého jsme v současné době svědky.

Podle Mezinárodního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) průměrný výskyt původních druhů v jejich tradičních lokalitách klesl, většinou od roku 1900, nejméně o pětinu. V rámci happeningu se uskutečnila symbolická poprava budoucnosti naší civilizace tak jak ji dnes známe. Účastnící happeningu obešli za zvuku bubnu náměstí a následně symbolicky zemřeli, aby tak dali najevo vážnost situace.

Během happeningu členové hnutí představili své požadavky, které mají přispět k řešení stávajících problémů (viz. základní informace v kostce). Akce se konala v rámci Mezinárodní rebelie, do které se zapojilo 54 zemí světa. Jedná se o sérii protestních akcí, prostřednictvím kterých se hnutí snaží upozornit na klimatickou změnu a její důsledky. V České republice akce vyvrcholí v rámci Velká podzimní rebelie za život 12. října v Praze.

Web: www.rebelieXR.cz

Základní informace v kostce: https://cloud.extinctionrebellion.cz/index.php/s/b4yx7HrMecFgeFb#pdfviewer

Facebook https://www.facebook.com/XRLiberec/?eid=ARDD75nLgxk-FHiprH0rtqdM1vH7JqAPv54zL0Uqn1-1I4MugOms_zzYa6xqt0DZEqgfZ8FwFAEUwbT

Twitter #extinctionrebellion #rebelforlife

Tisková zpráva hnutí Extinction Rebellion

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;