Rozpočet Libereckého kraje na rok 2019 zastupitelé Změny nepodpořili. Jedním z důvodů je, že se do rozpočtu nedostal námi navržený a již předběžně dojednaný fond na opatření pro zadržování vody v krajině.  

Snažíme se vedení Libereckého kraje přesvědčit, aby vyčlenil kapacity a finance na pomoc hlavně obcím s přípravou projektů na zadržování vody v krajině. Na rozdíl od většiny obcí má kraj možnost vyčlenit několik odborníků ať už na odboru životního prostředí nebo v Agentuře regionálního rozvoje, kteří by jednali se starosty a vlastníky a mohli takové projekty táhnout dopředu. Zároveň má kraj dost peněz na to, aby prostřednictvím účelového fondu pomohl žadatelům s financováním projektové dokumentace a se spolufinancováním.

Na samotné projekty lze získat mnohem větší prostředky z jiných zdrojů, protože na retenční opatření jsou peníze v programech ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Ty ovšem nezaplatí všechno a krajský fond by měl motivovat žadatele, aby se do takové práce pustili, protože náklady z jejich rozpočtů pro ně nebudou limitující. 

Na absenci funkční podpory jsme vedení kraje upozornili letos na jaře, přičemž jsme také upozornili na alarmující stav čerpání prostředků z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 1.3 a 1.4, které jsou zaměřeny právě na protipovodňovou ochranu a zadržování vody v krajině. Na začátku roku 2018 bylo v celé ČR na tyto projekty vyčerpáno 1,6 mld. Kč, z toho v Libereckém kraji pouhých 45 mil. Kč, tedy 2,8 %! Ze zanedbatelného počtu 12 projektů je jich navíc 10 „papírových“ – jde o různé povodňové plány či studie, popř. instalaci výstražných zařízení. „Prozatím jediné, co reálně kraj provádí, je vytváření různých studií. Opatření z těchto studií ovšem zůstávají na papíře, neboť obce nemají k dispozici od kraje žádnou podporu na jejich skutečnou realizaci,“ shrnuje Jindřich Felcman, člen krajského Výboru hospodářského a regionálního rozvoje (Zelení). Krajský zastupitel Josef Šedlbauer dodává: „Jediná realizace, kterou se kraj chlubí, je soukromá aktivita ve Václavicích. Kraj na ni přispěl 150 tisíc korun. Jako PR dobré, reálně mizivé.

V krajském rozpočtu na rok 2019 námi navržený fond není, i když byl podpořen Výborem životního prostředí a zemědělství. Z vedení kraje zazněl slib, že by mohl být možná ustaven v dubnu 2019 z peněz z hospodářského přebytku za rok 2018. Má jít o 5-6 milionů. „Naše představa je o řád vyšší, srovnatelná s penězi, kterými kraj spolufinancuje budování silnic. Ještě důležitější ale bude ochota kraje vzít na sebe roli iniciátora, hnací síly takových projektů. Tam vidím slabé místo, pro současné vedení kraje zatím nejde o skutečnou prioritu,“ uzavírá Šedlbauer.

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;