O tom, co a koho chtějí Liberečané na radnici, se rozhoduje vždy jednou za čtyři roky ve volbách. Letos byly spojené i s referendem. Jak dopadlo srovnání jeho výsledků s výsledky obecních voleb?

Referenda se nezúčastnilo dost občanů na to, aby jeho výsledky byly závazné. Nízká účast v referendu byla způsobena mnoha faktory. Jednak velmi krátkou informační kampaní, když velkou část času spotřeboval samotný sběr podpisů, ale také vyloženými naschvály ze strany pořádajícího magistrátu nebo městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Některé volební místnosti a místnosti pro referendum byly i několik kilometrů vzdálené od sebe, v některých okrscích se špatnou dostupností tak byla účast pouhé jednotky procent.  

I tak ale referendum přineslo zajímavá čísla. Tak zajímavá, že se neobjevila ani v radničním zpravodaji, který přinesl obsáhlý článek o tom, jak byla organizace referenda náročná, ale samotné výsledky jaksi přešel. Tak ještě jednou, jak to dopadlo.

Pro jednotlivé otázky se vyslovilo ze všech hlasující PRO takto:

  1. Omezení hazardu PRO: 85,6%
  2. Obnova lesního amfiteátru PRO: 74%
  3. Výkup hráze Veseckého rybníku PRO: 65,8%
  4. MHD pro děti a seniory zdarma PRO: 62,1%
  5. Výkup libereckého zámku PRO: 57,4%

A jak vypadají počty hlasujících ve srovnání s počty hlasů pro jednotlivé strany v komunálních volbách? *

10.167 hlasovalo pro regulaci hazardu

9.784 hlasovalo pro Starosty pro Liberec

8.787 hlasovalo pro obnovu lesního amfiteátru

7.818 hlasovalo pro výkup hráze Veseckého rybníku

7.381 hlasovalo pro MHD pro děti a seniory zdarma

6.818 hlasovalo pro výkup libereckého zámku do majetku města

6.511 hlasovalo pro ANO

4.044 hlasovalo pro Změnu

2.554 hlasovalo pro ODS

1.607 hlasovalo pro LOL

Paradoxem je např. to, že Starostové, kteří hazard v referendu omezit nechtěli a nabádali k hlasování NE, obdrželi ve volbách celkem 9.784 hlasů, v referendu však jejich názor na neomezování hazardu podpořilo jen 1.315 voličů.

Změna pro Liberec jako strana, která získala třetí největší počet hlasů a jako iniciátor místního referenda, bude všech pět témat i nadále prosazovat.

Jan Korytář k tomu dodává: „Jsme jednoznačně přesvědčeni, že nebýt negativní anti-kampaně a umělých překážek pro hlasování v referendu, počet jeho účastníků a hlasů PRO by byl mnohem vyšší. Minimálně v otázce omezení hazardu a lesního amfiteátru věříme, že další strany budou výsledek referenda bez výhrad respektovat. Ostatní je otázkou dalších jednání.“

 

*Pro výpočet hlasů pro jednotlivé strany byl použit výpočet: součet všech hlasů pro danou stranu/39.

Tisková zpráva Změny pro LIberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;