Přípravný výbor pro konání chystaného referenda v Liberci má již k dispozici 6 tisíc podpisů. To jsou tři čtvrtiny  potřebného počtu. V referendu by Liberečané měli rozhodovat o výkupu libereckého zámku, omezení hazardu, MHD pro děti do 15 let a seniory nad 65 let zdarma, výkupu hráze Veseckého rybníku a obnově lesního amfiteátru v Lidových sadech.

"Změna pro Liberec jako vítěz minulých komunálních voleb, kde jsme získali 25% hlasů, prosadila mnoho změn, některé ale narazily na odpor jiných politických stran. Vybrali jsme pět otázek o projektech, o kterých si myslíme, že jsou důležité pro kva-litní život v našem městě a přínosné pro většinu obyvatel. Předkládáme je proto do místního referenda.” uvádí lídr Změny a kandidát na primátora Jan Korytář.

Josef Šedlbauer dodává: "Liberec vidíme jako město, kde nejsou herny a kasina na každém rohu, kde se z uzavřeného zámku v centru města stal vyhledávaný turistický cíl, v opraveném lesním amfiteátru funguje letní kino, vznikl upravený a moderní re-kreační areál u Veseckého rybníka a děti, které jezdí do škol a na kroužky, nemusejí řešit, že si zapomněly průkazku nebo že rodiče nemají peníze.”

Jan Korytář k tomu dále říká: “Jsem rád, že se podpisy daří sbírat, i když ještě nejs-me ve finále. Chceme, aby Liberečané měli možnost sami více rozhodovat o svém městě. K jednotlivým otázkám připravujeme na září i podrobnější podklady, aby se každý mohl kvalifikovaně rozhodnout.”

Pokud výbor nasbírá dostatek podpisů, mělo by místní referendum vyhlásit zastupi-telstvo města 6. září na svém pravidelném zasedání. Samotné referendum by se pak konalo s termínem komunálních voleb, tedy 5. - 6. října 2018.

Bližší informace na www.referendumliberec.cz

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;