Přípravný výbor pro konání chystaného referenda v Liberci má již k dispozici 6 tisíc podpisů. To jsou tři čtvrtiny  potřebného počtu. V referendu by Liberečané měli rozhodovat o výkupu libereckého zámku, omezení hazardu, MHD pro děti do 15 let a seniory nad 65 let zdarma, výkupu hráze Veseckého rybníku a obnově lesního amfiteátru v Lidových sadech.

"Změna pro Liberec jako vítěz minulých komunálních voleb, kde jsme získali 25% hlasů, prosadila mnoho změn, některé ale narazily na odpor jiných politických stran. Vybrali jsme pět otázek o projektech, o kterých si myslíme, že jsou důležité pro kva-litní život v našem městě a přínosné pro většinu obyvatel. Předkládáme je proto do místního referenda.” uvádí lídr Změny a kandidát na primátora Jan Korytář.

Josef Šedlbauer dodává: "Liberec vidíme jako město, kde nejsou herny a kasina na každém rohu, kde se z uzavřeného zámku v centru města stal vyhledávaný turistický cíl, v opraveném lesním amfiteátru funguje letní kino, vznikl upravený a moderní re-kreační areál u Veseckého rybníka a děti, které jezdí do škol a na kroužky, nemusejí řešit, že si zapomněly průkazku nebo že rodiče nemají peníze.”

Jan Korytář k tomu dále říká: “Jsem rád, že se podpisy daří sbírat, i když ještě nejs-me ve finále. Chceme, aby Liberečané měli možnost sami více rozhodovat o svém městě. K jednotlivým otázkám připravujeme na září i podrobnější podklady, aby se každý mohl kvalifikovaně rozhodnout.”

Pokud výbor nasbírá dostatek podpisů, mělo by místní referendum vyhlásit zastupi-telstvo města 6. září na svém pravidelném zasedání. Samotné referendum by se pak konalo s termínem komunálních voleb, tedy 5. - 6. října 2018.

Bližší informace na www.referendumliberec.cz

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;