O důvěru občanů v podzimních komunálních volbách se bude ucházet nové uskupení - Liberec otevřený lidem (LOL!). Jde o otevřenou občanskou kandidátku, která do politiky z velké části přivádí nové tváře, nezatížené minulostí, s chutí spolupracovat a hledat cesty k dohodě na budoucím směřování našeho města.

„Před pár měsíci jsme s Jaromírem Baxou řešili, jestli je ve společnosti ještě poptávka po politice, postavené na hodnotách a ideálech, a jestli tedy má smysl v ní dál zůstávat. Ozvala se nám ale řada lidí, kteří nám vyjadřovali podporu a chtěli se zapojit. Díky tomu nyní představujeme nový projekt, s lidmi, kteří také věří, že se v politice dá domlouvat, vyjednávat, a přitom není nutné zříct se svých hodnot a zásad.” uvedla Zuzana Kocumová.

„Řada současných zastupitelů je dnes až příliš zaujata osobními spory z minulosti, které jim brání pracovat ve prospěch města a hledat společná řešení. To se bohužel žádné ze stran, které nyní jsou v zastupitelstvu, nepovedlo. Podle nás je proto čas na generační obměnu a větší prostor by měly dostat i nové tváře.“ říká Jaromír Baxa.

Jednou z nich je Petra Alžběta Baslová z organizace Člověk v tísni: „K rozhodnutí zapojit se mě nejprve přivedla bezradnost. Když jsem přemýšlela, komu dát v podzimních komunálních volbách hlas, nenapadla mě žádná strana ani uskupení, které by mělo mou důvěru. Ti, které jsem volila v minulosti, už pro mne nebyli čitelní a nikdo jiný mě nepřesvědčil. Na LOLu mě od počátku baví, že spojuje lidi se zkušeností z působení v politice na straně jedné, a nové osobnosti, které přinášejí novou energii a nové ideály na straně druhé. Ani jedni přitom neválcují ty druhé. Nemáme pevnou hierarchii, nepřetlačujeme se. Na základech se shodneme a zbytek vzniká ve spolupráci, která mě baví a nabíjí.“

Tomáš Procházka, psychoterapeut: „Jsem ve skupině jedním z těch, kteří do komunální politiky vstupují nově, zároveň se ale dlouho pohybuji v občanském a neziskovém prostředí. Rozhodnutí vstoupit do komunální politiky ve mně nějakou dobu zrálo, vedla k němu i nespokojenost s relativizací demokratických hodnot a postupující privatizací politiky, kterou kolem sebe vnímám a sleduji. Pro mě osobně je důležitá občanská rovina kandidátky našeho politického uskupení, která je stále otevřená angažovaným lidem, se kterými se shodneme na základních programových cílech, kteří mají ochotu a schopnost vést dialog a kterým není lhostejné co se děje v našem městě.“

Petra Alžběta Baslová (nezávislá) - 35 let,
dluhová poradkyně (Člověk v tísni), duchovní Starokatolické církve v ČR.
Tel. 774135491

Jaromír Baxa (Strana zelených) - 36 let,
vědec a učitel ekonomie na Univerzitě Karlově,
zastupitel města Liberce i Libereckého kraje.
Tel. 777152097

Pavel Felgr (nezávislý) – 46 let,
zabývá se IT na různých úrovních, od správy informačních systémů až po internetový marketing, regulaci hazardu a problematice školství. Krajský koordinátor projektu Rekonstrukce státu.
Tel. 777585483

Zuzana Kocumová (nezávislá) - 39 let,
Neuvolněná radní města Liberec, krajská zastupitelka, sportovkyně,
členka klubu olympioniků.
Tel. 603157569

Matěj Linhart (nezávislý) - 31 let,
Manažer ve zpracování elektroodpadů.
Tel. 724749989

Tomáš Procházka (nezávislý) - 49 let,
psychoterapeut, supervizor v oblasti sociálních a zdravotních služeb, ředitel Institutu integrativní muzikoterapie a předseda Muzikoterapeutické asociace ČR. Dlouholetý skaut.
Tel. 774489217

Liberec otevřený lidem - tisková zpráva 29. V. 2017

CO CHCEME?

1) Zlepšit fungování radnice – Když nezlepšíme práci radnice, naše město lépe fungovat nebude. Potřebujeme politiky, kteří spolu budou chtít spolupracovat, a kompetentní úředníky, kteří budou mít dost prostoru pro uplatnění svého talentu. Zásadní je pro nás dosáhnout toho, aby radnice dokázala řešit skutečné problémy lidí, kteří v Liberci žijí, a dokázala reagovat na jejich podněty. Spory politiků se přenesly i do práce úředníků a tvořiví lidé odcházejí, nebo zůstávají, ale nemají možnost uplatnit svůj talent.

2) Klást důraz na potřeby všech občanů města – Chceme naslouchat i zdánlivě malým problémům, jako jsou chybějící chodníky, díry v ulicích nebo třeba chybějící přechody pro chodce. Víme, že musíme pečovat o veškeré části města, nejen ty v centru, nejen ty, co jsou „na očích“. Kromě velkých projektů, které se dobře mediálně a politicky prodávají, věnovat péči zejména drobným věcem, které mají vliv na kvalitu každodenního života občanů Liberce.

3) Pečovat o veřejný prostor – Chceme vytvářet město, ve kterém se dobře žije, je vstřícné a bez bariér. Chceme více podporovat vznik a opravy hřišť, volných zelených ploch, kultury ve veřejném prostoru, ale i snaha řešit nehezké, nevyužité a chátrající prostory. Proč se dnes o veřejný prostor nepečuje lépe? Na údržbu zeleně dáváme málo peněz a její údržba není dobře organizovaná, nedělají se architektonické soutěže. Znovu se pokusíme prosadit zřízení funkce hlavního architekta.
4) Lepší školy včetně alternativních vzdělávacích programů – Mnozí z nás jsou rodiči. Proto nám záleží na tom, aby v Liberci bylo dostupné kvalitní vzdělání, které našim dětem usnadní vstup do života. Chceme ve školách podpořit individuální přístup, otevřenější fungování a více možností pro rodiče přiměřeně se podílet na chodu školy. Pokládáme za nezbytné podpořit rozvoj alternativních vzdělávacích programů v rámci škol zřizovaných městem.

5) Průjezdný Liberec – Dlouhodobé uzavírky ulic, náhradní autobusová doprava místo tramvají a objížďky jsou již koloritem libereckého léta a podzimu. Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou důležité, ale nesmí ochromit chod města, na několik měsíců.

6) Podpora potřebným - Liberec potřebuje všeobecně přijatelný a funkční systém sociálního bydlení. Lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti, chceme zajistit kvalitní a bezplatné dluhové poradenství, financování sociálních služeb musí být předvídatelné, stabilní a odrážet potřebnost a kvalitu poskytovaných služeb.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;