Jednání rady architektů k domu na Papírovém náměstí je od počátku zmanipulované, dům totiž nemá platné územní rozhodnutí.

Rada města dnes opět rozhoduje o tom, zda na Papírovém náměstí může být postaven obří bytový dům, proti němuž protestují jak místní občané tak odborná veřejnost. Členové rady architektů ovšem netušili, že dům nemá platné územní rozhodnutí.

Primátorem svévolně zřízená Rada architektů se v Liberci ještě ani nerozkoukala a už dostala od liberecké reality pořádnou facku. Její první složité rozhodování týkající se bytového domu na Papírové náměstí bylo zmanipulováno, když její členové dostali ke svému rozhodnutí zásadně zkreslené podklady. Na výboru pro rozvoj a územní plánování, který se konal v pondělí 21.5.2018, se jasně ukázalo, že členové Rady architektů o domu rozhodovali v domnění, že dům má stále platné územní rozhodnutí. V takové situaci se omezili na řešení detailů, které mohou být předmětem navazujícího stavebního povolení, tedy vzhledu fasád, balkonů apod. Potřebu zásadní změny projektu nenamítali, neboť v případě platného územního rozhodnutí by takové námitky nemělo vůbec smysl uplatňovat. Přitom právě objem stavby a její umístění v pozici solitéra zcela rozbíjí možnost citlivé obnovy původní urbanistické struktury lokality.

Jenže věc má háček. Územní rozhodnutí už skoro 3 roky neplatí, neboť nebylo řádně prodlouženo.  Zuzana Tachovská (Změna pro Liberec): "Na základě žádosti o informaci na stavebním úřadě, jsem zjistila, že poslední pravomocné rozhodnutí prodlužující původní územní rozhodnutí platilo do 31.7.2015. Ten den územní rozhodnutí propadlo a od té doby je tak možné začít se v souvislosti s touto lokalitou bavit o zcela jiném záměru, který by charakter tohoto místa skutečně respektoval."

Při konfrontaci s touto informací na výboru pro rozvoj a územní plánování předseda Rady architektů Ing. arch. Josef Smutný tvrdil, že o neplatném územním rozhodnutí nevěděl. To ho nicméně neodradilo od pokračující obhajoby tohoto domu a nutnosti respektovat – v tomto případě dost pochybnou – kontinuitu názoru města. Primátor během této diskuze z výboru raději utekl a už se nevrátil. Tibor Batthyány radu architektů zřejmě záměrně uvedl v omyl a využil.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Příloha: rozhodnutí stavebního úřadu

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;