Stejně jako v případě školství i v sociální oblasti se městu daří získávat významné finance na projekty z operačních fondů. Nově rezort takto uspěl hned se dvěma, jimiž chce čelit rizikovým jevům v centru města i v jeho okrajových částech. Celkem 13 miliónů korun tak v dalších třech letech půjde na snižování bezdomovectví, udržení nájemního bydlení, snížení výskytu kriminality a souběžně zvyšování pocitu bezpečí. Projekty Kontaktní sociální práce a Asistenti prevence kriminality přitom vycházejí ze schválené Strategie pro sociální začleňování.

„Kontaktní sociální práce (KSP) nahradí a rozvine současný projekt, financovaný z Úřadu vlády, jímž zřizujeme pozici terénního pracovníka. Nově takto získáme celkem 4 terénní pracovníky pro sociálně vyloučené lokality a oblasti s lidmi bez přístřeší. Cílem projektu je aktivní sociální práce v přirozeném prostředí (sociálně vyloučené lokality, ubytovny, bezpřístřeší) a také řešení problémů spjatých se sociálním bydlením. Jde například o včasné řešení dluhů za bydlení, k němuž zatím nemáme dostatek vlastních kapacit, zajišťování adekvátního bydlení pro nové klienty, tedy snižování bezdomovectví, či zlepšování sousedských vztahů,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Projekt v tomto směru vhodně doplní režim přidělování bytů housing first (bydlení především), který rezort zahájil ve druhé polovině roku 2017.

Druhý projekt počítá s 5 asistenty prevence kriminality (APK) pro městskou policii; měli by napomáhat se snižováním rizikových jevů, zvyšováním pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách i s mediací nejrůznějších problémů. „Součástí je i prevence xenofobně a rasově motivovaných útoků, podpora nerepresivních metod městské policie i snížení míry vandalismu ve veřejném prostoru. Asistenti by se měli rekrutovat z řad lidí, kteří mají dobrou znalost sociálně vyloučených lokalit nebo z nich dokonce sami pocházejí. Budou k dispozici i na místech s vyšší koncentrací lidí v centru města, jako jsou dopravní uzly. Pozitivním důsledkem by mělo být i budování důvěry mezi obyvateli vyloučených lokalit a majoritou,“ vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Náklady KSP dosahují 6,88 miliónu, náklady APK pak zhruba 6,5 milionu  korun (v obou případech je spoluúčast města 5 %). Cílová skupina obou projektů se v mnoha směrech překrývá, projekty na sebe vzájemně navazují. Analýzy z předchozích let přitom pro území města uvádějí tato data:

  • počet identifikovaných oblastí se sociálním vyloučením či ohrožením SV: 18
  • v nich žijících lidí: 750
  • počet lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených: až 6000
  • počet bezpřístřeší: kolem 100
  • kapacity komerčních ubytoven: cca 1500 lůžek
  • počet lidí s exekucí: 10 020

Tisková zpráva města Liberce

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;