Rada města odsouhlasila dlouhodobé cíle, kterých chce město Liberec jako akcionář dosáhnout při jednání s Teplárnou Liberec a skupinou MVV. Radní také souhlasí se záměrem přípravy prodeje podílu města v teplárně. Hlavním cílem zůstává snižování ceny tepla pro občany Liberce a modernizace zastaralých a ztrátových parovodů.

„Po letech, kdy si teplárna dělala s Liberečany, co chtěla (cena až 900 Kč/GJ, největší v republice) se nám podařilo cenu snížit na 660 Kč/GJ a teplárna potvrdila, že cena může být po modernizaci rozvodů i 550 Kč/GJ, což je cíl, ke kterému směřujeme. Je to jeden z výsledků dosavadních náročných jednání a našeho vytrvalého tlaku,“ zdůraznil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Hlavní cíle vyjadřuje projekt GreenNet, jehož hlavním přínosem má být výměna starých parovodů za nové horkovody, a tím i snížení enormních ztrát tepla na jeho přenosu z teplárny ke spotřebitelům, což by mělo mít pozitivní dopad na cenu tepla. Teplárna Liberec již získala na modernizaci první větve parovodů dotaci 70 mil. Kč.

O záměru prodeje podílu města v Teplárně budou příští týden rozhodovat liberečtí zastupitelé. Nejde ještě o samotný prodej, ale pouze přípravu potřebných podkladů a informací, pokud by se město rozhodlo svůj podíl 30 % skutečně prodat. „Osobně podpořím prodej podílu v Teplárně, pokud se  nerozeběhne modernizace rozvodů. Nemá cenu, aby si město nechávalo podíl v podniku, který provozuje ztrátové parovody a není schopen zajistit jejich modernizaci. Bez modernizace parovodů nemá systém CZT v Liberci budoucnost,“ říká Korytář.

Město chce dosáhnout také toho, aby už nemělo postavení druhořadého akcionáře, který se musí domáhat základních práv, zejména informací o smlouvách mezi Teplárnou Liberec a dalšími firmami ze skupiny MVV. „Jsem rád, že se nám podařilo domluvit setkání přímo se zástupci vedení koncernu MVV z německého Mannheimu, které by se mělo uskutečnit ještě do konce roku. Věřím, že pokud s nimi budeme moci komunikovat napřímo a nebudou dostávat jen zprostředkované informace, že se podaří v brzké době dosáhnout komplexní dohody mezi městem Liberec, MVV a Teplárnou Liberec o vyřešení sporných záležitostí a celkové budoucnosti systému CZT v našem městě,“ uvedl Jan Korytář.

Tisková zpráva SML

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;