Rada města odsouhlasila dlouhodobé cíle, kterých chce město Liberec jako akcionář dosáhnout při jednání s Teplárnou Liberec a skupinou MVV. Radní také souhlasí se záměrem přípravy prodeje podílu města v teplárně. Hlavním cílem zůstává snižování ceny tepla pro občany Liberce a modernizace zastaralých a ztrátových parovodů.

„Po letech, kdy si teplárna dělala s Liberečany, co chtěla (cena až 900 Kč/GJ, největší v republice) se nám podařilo cenu snížit na 660 Kč/GJ a teplárna potvrdila, že cena může být po modernizaci rozvodů i 550 Kč/GJ, což je cíl, ke kterému směřujeme. Je to jeden z výsledků dosavadních náročných jednání a našeho vytrvalého tlaku,“ zdůraznil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Hlavní cíle vyjadřuje projekt GreenNet, jehož hlavním přínosem má být výměna starých parovodů za nové horkovody, a tím i snížení enormních ztrát tepla na jeho přenosu z teplárny ke spotřebitelům, což by mělo mít pozitivní dopad na cenu tepla. Teplárna Liberec již získala na modernizaci první větve parovodů dotaci 70 mil. Kč.

O záměru prodeje podílu města v Teplárně budou příští týden rozhodovat liberečtí zastupitelé. Nejde ještě o samotný prodej, ale pouze přípravu potřebných podkladů a informací, pokud by se město rozhodlo svůj podíl 30 % skutečně prodat. „Osobně podpořím prodej podílu v Teplárně, pokud se  nerozeběhne modernizace rozvodů. Nemá cenu, aby si město nechávalo podíl v podniku, který provozuje ztrátové parovody a není schopen zajistit jejich modernizaci. Bez modernizace parovodů nemá systém CZT v Liberci budoucnost,“ říká Korytář.

Město chce dosáhnout také toho, aby už nemělo postavení druhořadého akcionáře, který se musí domáhat základních práv, zejména informací o smlouvách mezi Teplárnou Liberec a dalšími firmami ze skupiny MVV. „Jsem rád, že se nám podařilo domluvit setkání přímo se zástupci vedení koncernu MVV z německého Mannheimu, které by se mělo uskutečnit ještě do konce roku. Věřím, že pokud s nimi budeme moci komunikovat napřímo a nebudou dostávat jen zprostředkované informace, že se podaří v brzké době dosáhnout komplexní dohody mezi městem Liberec, MVV a Teplárnou Liberec o vyřešení sporných záležitostí a celkové budoucnosti systému CZT v našem městě,“ uvedl Jan Korytář.

Tisková zpráva SML

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;