Liberecké zastupitelstvo ve čtvrtek 30.11.2017 rozhodlo o vstupu soukromého investora Tatry mountain resorts CR, a.s. (TMR) do lyžařského areálu na Ještěd. K původním návrhům připravovaných smluv Starostové pro Liberecký kraj den před jednáním zastupitelstva připravili několik pozměňovacích návrhů, které byly po intenzivním jednání s TMR přijaty a v zastupitelstvu města schváleny.

Zastupitelé města Liberec se už v březnu letošního roku rozhodli, že podpoří záměr vstupu soukromého investora do sportovního areálu Ještěd. V červnu 2017 ve veřejné soutěži projevil o areál Ještěd pouze jeden zájemce, a to společnost Tatry mountain resorts CR, a.s. Následně byla ustanovena pracovní skupina, kde Starosty pro Liberecký kraj zastupoval Dr. Michal Hron.
„Po několikaměsíční intenzivní činnosti pracovní skupiny nad smluvní dokumentací byly její návrhy předloženy k projednání do listopadového zastupitelstva města. Celá dokumentace obsahovala 10 provázaných smluv a řadu příloh, celkově přes 500 stran“, sdělil Dr. Michal Hron, zastupitel města (SLK).

Zastupitelé za SLK si po pečlivém prostudování všech dolumentů vyžádali na čtvrtek 30.11.2017 ve 13 hod setkání se zástupci TMR ve věci dalšího vyjednávání o úpravě parametrů a obsahu části smluvní dokumentace, tak aby byla posílena pozice města při budoucím plnění smluv.

Zásadní změnou, kterou Starostové prosadili, bylo zkrácení doby pronájmu areálu z původních 25 let na 10 let s možným prodloužením o dalších 10 let. „Zkrácení doby pronájmu je podle Starostů nepřímou garancí investic TMR do areálu Ještěd. Pokud by se totiž plánované investice z jakéhokoliv důvodu nerealizovaly, má město nástroj smlouvu po deseti letech neprodloužit“, konstatoval po jednání zastupitelstva Jaroslav Zámečník, předseda zastupitelů za Starosty.

Dále Starostové prosadili, že TMR umožní kontrolu své činnosti tím, že jeden z členů správní rady společnosti bude vždy zástupcem města Liberec. Tím se podle Starostů docílí velmi podrobná kontrola společnosti a zejména nutná spolupráce TMR a města při dalším rozvoji areálu Ještěd. Rovněž Starostové prosadili několik dalších doplnění smluv převzatých zejména ze zkušeností a fungování TMR v areálu Špindlerův Mlýn.

Tisková zpráva SLK

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;