Do zastupitelstva jsme poslali návrh na vyhlášení místního referenda k pronájmu ještědského areálu na 25 let společnosti TMR.

Hlavní argumenty pro referendum jsou dva:

- Ještědský hřeben není jen sportovní areál, ale nejvýznamnější rekreační zázemí města a místo s vysokou hodnotou pro většinu Liberečanů, nejen lyžařů. Ještěd tvoří identitu celého regionu.

- 25 let daleko přesahuje náš zastupitelský mandát. Rozhodnutí o budoucnosti Ještědského hřebenu v takové míře nebylo předmětem žádného z volebních programů. Vzhledem k tomu, že se jedná o strategické rozhodnutí, měnící tvář celého regionu, je referendum nástrojem pro hlubší společenskou shodu, než jen hlasování 39 zastupitelů.

Proč teď?

Termín referenda nejde stanovit libovolně, pokud nemá jít jen o drahý výzkum veřejného mínění. Ve větších městech všechna úspěšná místní referenda, tedy s dostatečnou účastí voličů pro závazný výsledek, byla spojena s parlamentními nebo prezidentskými volbami. Samotný návrh na referendum není nový, pochází už z doby, kdy zastupitelstvo začalo jednat o vstupu investora (viz např. článek v městském Zpravodaji z dubna 2017, či ještě dříve v interpelacích na zastupitelstvu).

Na přípravě smluvní dokumentace mezi městem a TMR odvedla velký kus práce pracovní skupina zastupitelstva i právní a poradenské firmy. Za to si jednoznačně zaslouží poděkování. Díky tomu teď můžeme předložit k rozhodnutí do referenda přesnou otázku. Neznamená to, že očekáváme, že si každý volič podrobně nastuduje smluvní dokumentaci. Někteří to ale určitě udělají a proběhne veřejná diskuse, na základě které se lidé mohou zorientovat. V zastupitelstvu to nakonec probíhá stejně. Město Liberec bude muset vyvinout úsilí, které lidem usnadní pochopení dopadů smluvní dokumentace a toho, jak to bude vypadat.

Zastupitelé by prostě neměli uzavírat nevypověditelné smlouvy na 25 let, když jejich mandát skončí za pár měsíců a za důsledky neponesou žádnou odpovědnost“, shrnuje Josef Šedlbauer. „Podobně proběhl třeba prodej spalovny, který je dodnes základem vysoké ceny tepla ve městě, předchozí pronájem Ještědu společnosti Snowhill, ze kterého zůstala čtvrtmiliarda dluhů, nebo smlouvy s BusLine, které rozkládají dopravní podnik“, dodává Šedlbauer.

Referendum je krajní a výjimečný nástroj použitelný zejména u velmi komplexních a konkrétních problémů, které ovlivní život drtivé většiny obyvatel daného místa, ale jestli by si měli lidé v Liberci něco rozhodnout sami a přímo, tak je to budoucnost Ještědu. Dosavadní komunikace měla spíš propagační nádech, než vysvětlování toho, co se na Ještědu plánuje a v jaké míře to ovlivní život v Liberci, a to nejen ekonomicky “, uzavírá Antonín Ferdan.

Antonín Ferdan (SLK), Josef Šedlbauer (ZpL), zastupitelé města Liberce

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;