Rada města Liberce na včerejším jednání projednala a poslala k rozhodnutí do zastupitelstva města smluvní dokumentaci ke vstupu soukromého investora do lyžařského areálu na Ještědě. Tento materiál předloží k projednání Zastupitelstvu města Liberce ve čtvrtek 30. listopadu.

Zastupitelé se už v březnu letošního roku rozhodli, že podpoří záměr vstupu soukromého investora. Učinili tak po zvážení kritické situace ztrátového hospodaření městské společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. (SAJ) v hodnotě  -81 milionů korun za posledních šest let. Výběrové řízení, ve kterém město Liberec poptávalo soukromého investora, následně prokázalo, že silných partnerů není na trhu dost.

Jako jediný validní zájemce se přihlásila společnost projevující zájem už od roku 2015, a to Tatry mountain resorts (TMR), která vlastní skiareály v Nízkých a Vysokých Tatrách na Slovensku a v České republice má pět let úspěšně v pronájmu jedno z největších lyžařských středisek Špindlerův Mlýn.   „Tatry mountain resorts mají renomé, know-how a k tomu ještě tolik potřebné finance.  Spolupráce s TMR znamená ekonomický přínos 5,2 milionu ročně pro městkou pokladnu namísto opakované ztráty 12-15 milionů, navíc TMR uhradí dluh SAJ ve výši 15 milionů. Naším společným cílem je moderní středisko pro občany s celoročním provozem, na což město nemá a nebude mít prostředky. I s ohledem na výši investic bude spolupráce uzavřena na 25 let,“ uvádí primátor Tibor Batthyány.

Předat městský majetek do správy jinému provozovateli není jednoduchý proces ani z právního hlediska. Podle platného občanského zákoníku se pak mluví o „nájmu pozemků“ a „pachtu závodu“, což jsou odborné výrazy. „Zjednodušeně půjde vlastně o klasický pronájem pozemků v majetku města a pachtem závodu se rozumí také pronájem, ale celého závodu, v tomto případě souboru majetku a závazků SAJ, tedy pozemků, technického zařízení, včetně smluvních závazků jak s partnery, zaměstnanci, ale také věřiteli a to vše za účelem podnikání se svěřeným majetkem a hospodářským výsledkem z toho plynoucím,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Z připravovaného smluvního vztahu získá SAJ, a potažmo město, ročně 1 milion korun a 1, 4 milionu ve skipasech pro sportovní oddíly, které nadto můžou využít prostor areálu pro svou tréninkovou a závodní činnost v hodnotě 2,8 milionu za zvýhodněnou cenu odpovídající 50% cen podle komerčního ceníku pro areál Ještěd. „Celkový přínos do městské poklady činí 5,2 milionu korun. Navíc TMR převezme dluh SAJ ve výši téměř 15 milionů korun. Majetek dotčený dotacemi zůstává v majetku města a TMR se bude o něj starat za 1 Kč ročně,“ popisuje primátor Tibor Batthyány.

Výše investic plánována v řádu stovek milionů je v první fázi realizovatelná na základě platného územního plánu.  Za účelem schvalování investic bude jmenována šestičlenná komise (1 člen za SAJ, 5 členů za SML). Jejím úkolem bude projednat realizované investice za předchozí rok a plánované investice na následující rok.  „Výše pachtovného 1 milion korun pro SAJ se zvýší na částku 3 milionů ve chvílí nabytí právních mocí všech stavebních povolení potřebných pro realizaci plánovaných investic druhé fáze ze strany TMR, nejpozději však od 1. 10. 2022,“ dodává primátor v návaznosti na záměr změny územního plánu.

V tuto chvíli je lyžařský areál na nadcházející sezonu připraven. Dokončená je v termínu oprava tunelu pod sjezdovkou F10 Pod lany. Město muselo nechat tubus ještě před příchodem zimy opravit, protože odborná měření ukázala na další deformaci ocelové konstrukce. Odbor majetkové správy libereckého magistrátu tedy zajistil bezodkladnou opravu v částce 2,4 mil. korun vč. DPH, také proto, aby byl bez omezení zahájen zimní provoz areálu.

Kompletní smluvní dokumentace bude uzavřena do 15. 12. 2017. To je zároveň také den předání Ski areálu Ještěd a Skokanského areálu Ještěd společnosti Tatry mountain resorts CR. Rekreační a sportovní areál Vesec nebude součástí spolupráce s TMR, a za tímto účelem dojde k jeho převodu na SML.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;