Platforma neziskových organizací, které usilují o omezení korupce a transparentnější nakládání s veřejnými prostředky, pořádá ve čtvrtek 5. října od 18 hodin v Liberci v knihkupectví a antikvariátu Fryč debatu o občanském lobbingu. Diskutovat se budou dosavadní výsledky boje proti korupci i témata v oblasti posilování transparentnosti pro nadcházející volební období.

Debata s názvem „Občan není bezmocný“ by měla zodpovědět otázky typu: Co udělali pro transparentnost státu občané? Co čeká příští vládu? Účastníci diskuze se budou věnovat například tomu, jaké jsou možnosti občanské kontroly politiků a jaká budou hlavní témata při snahácho transparentnější stát pro další volební období. Hlavními hosty debaty budou: Jana Pastuchová (ANO); Ondřej Kolek (Pirátská strana), Pavel Felgr (krajský koordinátor Rekonstrukce státu) a Václav Zeman (člen Rekonstrukce státu)

Liberecká debata je součástí regionálních předvolebních aktivit platformy Rekonstrukce státu. Ta právě v těchto dnech rozesílá do schránek voličů volební noviny s názvem Průvodce voliče. V nich Rekonstrukce státu shrnula, jak současní poslanci a senátoři v uplynulém volebním období hlasovali o devíti vybraných protikorupčních zákonech (jejich přehled najdete zde: http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs#9-zakonu). K podpoře těchto zákonů se před minulými volbami přihlásilo celkem 165 kandidátů, kteří se následně stali poslanci. Nyní je možné porovnat, jak svůj slib o podpoře těchto důležitých zákonů naplňovali. Rekonstrukce státu zveřejnila souhrn hlasování všech poslanců i senátorů o těchto zákonech (je dostupný na adrese rekonstrukcestatu.cz/politici) a ocenila nejaktivnější poslance a senátory parlamentních stran. Výsledky za každého kandidáta voliči najdou i ve volebních novinách, které vychází ve 14 krajských mutacích a budou doručeny do více než 1 milionu schránek po celé republice. „Celé čtyři roky jsme podrobně sledovali, jak politici hlasují o námi sledovaných protikorupčních zákonech i co směrem k nim navrhují. Dobrá zpráva pro voliče je, že více než polovina poslanců zákony spíše podporovala a že existuje řada těch, kteří drželi své slovo o podpoře těchto zákonů,“ říká jeden z garantů platformy Pavel Franc, ředitel Frank Bold.

„Naším hodnocením rozhodně nechceme voličům říkat, koho mají či nemají volit. Považujeme ale za přínosné jim poskytnout všechny informace o dosavadním působení kandidátů v Parlamentu ve vztahu ke schvalování klíčových protikorupčních zákonů. Díky tomu si o kandidátech mohou udělat lepší obrázek,” vysvětluje další z garantů platformy Martin Kameník z Oživení

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;