Město Liberec chce zvrátit dlouhodobě diskriminační stav, kdy Liberec získává od státu na jednoho obyvatele mnohem méně sdílených daní, než například srovnatelná Plzeň. Radní se proto rozhodli podpořit strategii na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

A protože se stejným problémem se potýkají i další podobně velká krajská města, Liberec je osloví a domluví společný postup.

„Zahájíme jednání s městy Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice a budeme se snažit vytvořit neformální koalici. Cíl je jasný, chceme dosáhnout toho, aby Liberec jako páté největší město České republiky dostával z rozpočtového určení daní stejně peněz na jednoho obyvatele jako čtvrtá Plzeň, které připadá 1,6 násobek toho, co Liberci. Je to nespravedlivé a pro Liberec a podobně velká krajská města nevýhodné. Plzeň má přitom stejně jako Liberec divadlo, zoologickou a botanickou zahradu, tramvaje, autobusy, školy, školky, silnice, parky, jen je o něco větší,“vysvětlil náměstek primátora Jan Korytář.

Současný způsob přerozdělování výnosů takzvaných sdílených daní má jednoznačně a dlouhodobě negativním vlivem na město Liberec. „V případě i jen dílčího úspěchu by přínos pro město mohl být ročně v desítkách, ne-li stovkách milionů korun. Věřím, že potřebnou změnu zákona společně prosadíme,“ doplnil Jan Korytář.

Současná úprava zákona o rozpočtovém určení daní neodůvodněně vytvořila privilegovanou skupinu čtyř měst a znevýhodněnou skupinu dalších, zejména krajských měst. Zákon je tak nastaven diskriminačně. Praha, Brno, Plzeň a Ostrava mají díky přepočítacím koeficientům, které násobí výši přidělených výnosů ze sdílených daní, preferenční postavení oproti ostatním obcím, které mají nastaven jednotný způsob výpočtů. Plzeň, Liberec a Olomouc mají podobné parametry, přesto jsou koeficienty značně rozdílně ohodnoceny.

„Bude to běh na dlouhou trať, ale to nevadí, možný přínos pro město za to stojí,“ uvedl Jan Korytář.

Nespravedlivé přerozdělování daní má na města negativní dopady v podobě nerovného postavení jednotlivých měst, nerovných podmínek pro život obyvatelstva a podnikatelských subjektů. Nižší daňové příjmy do rozpočtu města znamenají pro Liberec přirozeně nutnost omezovat svůj rozvoj a odráží se například i na nižších platech zaměstnanců městských organizací.

Tisková zpráva SML

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;