Ve svém dnešním vyjádření na webu města a na mediálních stránkách S group holding (Syner) primátor Tibor Batthyány (exANO) obvinil KPKP a web nasliberec.cz, že máme být nějakým způsobem odpovědni za údajnou kauzu pronájmu divadelního klubu, se kterou má být primátor spjatý a která se objevila v médiích. Tato nařčení důrazně odmítáme.

Po seznámení se s dostupnými informacemi a jejich ověření se k této záležitosti rádi případně vyjádříme, pokud skutečně půjde o něčí korupční jednání nebo poškození veřejných rozpočtů. Celé kauze se budeme poctivě věnovat, bude-li čemu. Aktuálně ale celá záležitost vypadá spíše jako součást politického boje o vládu nad Libercem, která může být uměle vytvořena za účelem poškození té či oné strany v současném hektickém koaličním vyjednávání.

Panu primátorovi bychom rádi doporučili, aby se méně věnoval nepodloženým spekulacím, urážkám a obviňováním druhých a více se věnoval práci pro město. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;