1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

700 tisíc korun českých.

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

500 tisíc vlastní prostředky, 200 tisíc hnutí Ano. 

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Billboardy, internetová kampaň, Facebook, výlepové plochy, kontaktní kampaň, 

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Osobně žádné nemám, peníze hnutí jsou darovány přez transparentní účet 4070217/0100.

Případní sponzoři přímo na mou kampaň, pokud se najdou, budou zveřejněni na stránkách www.marek-vavra.cz 

5. Vnímáte korupci a klientelismus v České republice jako závažný problém, který je nutné řešit?

Ano.

6. Je něco, na co byste se chtěl v této oblasti zaměřit, pokud byste byl zvolen?

Podpořím zákony, které budou vézt k větší transparentnosti při rozdělování veřejných peněz. Jsem zastáncem zákona o prokazování původu majetku bohatých lidí.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

I při ctění presumpce neviny je třeba zvážit, zda obvinění nečiní další rozhodnutí, které v případě prokázaní viny mohou stát daňové poplatníky další ztrátu veřejných prostředků. Osobně se přikláním k tomu, aby obviněný z těchto závažných trestných činů odstoupil ze své vůle, pokud je například hejtmanem. Pokud tak neučiní a vina se prokáže, měla by se minimálně politická odpovědnost vztahovat i na ty , kteří jej v setrvání ve funkci podpořili, či jej pro setrvání ve funkci přímo vyzvali. 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;