1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

V rozpočtu KSČM na rok 2016 jsou plánovány náklady na volební kampaň ve výši 21 milionů korun. Obsahuje předpokládané náklady jak na krajské volby, tak i volby do Senátu. Náklady na senátorskou kampaň v senátním obvodu 34 Liberec byly rozpočtovány částkou 100.000,-Kč.

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Financování volební kampaně je vícezdrojové a to centrum, kraj a okres a celkové náklady budou známy až po skončení kampaně. V každém případě je velmi úsporné.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Prostředky jsou použity na hlavní volební mítink, plakáty, letáky, krajské volební noviny v kumulaci s kandidaturou do krajského zastupitelstva, kalendáříky a další upomínkové předměty. Hlavní prioritou je kontaktní kampaň.

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Finanční dary s díky přijímáme, řádně zaevidujeme a následně vykazujeme ve výroční finanční zprávě.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v České republice jako závažný problém, který je nutné řešit?

Ano, je to závažný problém a je nutné ho řešit.

6. Je něco, na co byste se chtěl v této oblasti zaměřit, pokud byste byl zvolen?

Je více možností jak klientelismus a korupci řešit. Např. zavedení hmotné odpovědnosti politiků a úředníků na všech úrovních za způsobenou škodu.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

V našem právním řádu platí zásada presumpce neviny a tu je třeba ctít i pokud jde o politiky nebo jiné veřejně činné osoby. Pokud by mělo stačit pouhé obvinění, tak by hrozilo nebezpečí zneužití, jinými slovy odstranění tzv. nepohodlných osob z veřejného života. Vyžadovat odstoupení z funkce lze až v případě pravomocného rozhodnutí soudu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;