1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

 

Rozpočet do kampaně na senátora je hrazen přes CTÚ- S ČSSD a je volně přístupný na oficiálních stránkách ČSSD, kde je plně ke kontrole jak Vám tak všem občanům ČR.

Skládá se z:

  1. finančního příspěvku LD, který je ve výši 350.000,- Kč
  2. mého osobního příspěvku jako kandidáta / Darovací smlouva / ve výši 100.000,- Kč
  3. z příspěvku OVV ČSSD Liberec ve výši 50.000,- Kč

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Viz odpověď na otázku č. 1.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

 

Prostředky budou použity na:

  1. inzerce v médiích a na sociálních sítích
  2. výroba a instalace billboardů
  3. propagační předměty
  4. zajištění kontaktních kampaní
  5. fotografování a fotografické práce
  6. výroba a výlepy plakátů

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

 

Žádní sponzoři kampaně nejsou.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit?

 

Ano, korupci a klientelismus v ČR vidím jako velký problém, který je nutno řešit.  

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

 

Touto otázkou se neustále zabýváme v PS, a proto nevidím důvod, proč bych se na ní neměl zaměřovat i v případě svého zvolení jako senátor. Samozřejmě se na ni zaměřujeme i jako ČSSD.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

 

Ano, domnívám se, že tito čelní političtí představitelé a manažeři, kteří jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání by rozhodně odstoupit ze svých funkcí měli. 

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;