1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

 

Rozpočet do kampaně na senátora je hrazen přes CTÚ- S ČSSD a je volně přístupný na oficiálních stránkách ČSSD, kde je plně ke kontrole jak Vám tak všem občanům ČR.

Skládá se z:

  1. finančního příspěvku LD, který je ve výši 350.000,- Kč
  2. mého osobního příspěvku jako kandidáta / Darovací smlouva / ve výši 100.000,- Kč
  3. z příspěvku OVV ČSSD Liberec ve výši 50.000,- Kč

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Viz odpověď na otázku č. 1.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

 

Prostředky budou použity na:

  1. inzerce v médiích a na sociálních sítích
  2. výroba a instalace billboardů
  3. propagační předměty
  4. zajištění kontaktních kampaní
  5. fotografování a fotografické práce
  6. výroba a výlepy plakátů

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

 

Žádní sponzoři kampaně nejsou.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit?

 

Ano, korupci a klientelismus v ČR vidím jako velký problém, který je nutno řešit.  

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

 

Touto otázkou se neustále zabýváme v PS, a proto nevidím důvod, proč bych se na ní neměl zaměřovat i v případě svého zvolení jako senátor. Samozřejmě se na ni zaměřujeme i jako ČSSD.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

 

Ano, domnívám se, že tito čelní političtí představitelé a manažeři, kteří jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání by rozhodně odstoupit ze svých funkcí měli. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;