1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011 

2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO 2011 

3.      Mgr. Roman  B a r a n – 51 let, projektový manažer ve stavebnictví, ANO 2011

4.      Martin  B r o ž – 40 let, vedoucí infrastruktury a energetiky, ANO 2011

5.      Ing. Milan  K o u ř i l – 47 let, podnikatel – specialista auditu v ZO, ANO 2011

6.      Ing. Radka  L o u č k o v á  K o t a s o v á – 50 let, podnikatelka – evropské dotace, zastupitelka SML, ANO 2011

7.      Ing. Michal  K ř í ž – 35 let, jednatel společnosti vzdělávání, EU dotace, ANO 2011

8.      RNDr. Robert  G a m b a – 54 let, ředitel o.p.s., ANO 2011

9.      Roman  H e j n a – 53 let, vedoucí manažer obchodního oddělení pivovaru, ANO 2011

10.  Bc. Milan  K r o u p a – 42 let, podnikatel specialista v oboru dat. komunikací, ANO 2011

11.  David  P r a ž á k – 37 let, podnikatel v zemědělství, ANO 2011

12.  Ing. Jiří  J i r á ň – 64 let, podnikatel – obchodní a ekonomický konzultant, ANO 2011

13.  Mgr. Jana  P a s t u c h o v á – 51 let, poslanec PČR, záchranář, ANO 2011

14.  Ing. Jaroslav  K n í ž e k – 50 let, výkonný ředitel – finance, ANO 2011

15.  Ing. Bc. Zuzana  W u d y o v á – 40 let, referent v oblasti ŽP ve státní správě, ANO 2011

16.  Bc. Milan Š u b r t – 50 let, podnikatel – spedice a celní deklarace, ANO 2011

17.  Ing. Michaela  P í t o v á – 30 let, obsluha – servírka, ANO 2011

18.  Mgr. Jan  Z e m a n – 47 let, podnikatel – pracovník realitní kanceláře, ANO 2011

19.  Michal  S e i d l – 47 let, aktivní vozíčkář, záchranář, ANO 2011

20.  Ing. Jaroslav  Š r a j e r – 60 let, vedoucí provozního pracoviště, ANO 2011

21.  Mgr. Libuše  V í t o v á – 57 let, učitelka ZŠ, ANO 2011

22.  Jiří  P e l i k á n – 66 let, podnikatel – právní pomoc obch., dopravní, reality ANO 2011

23.  Mgr. Martin  J a h o d a – 30 let, ředitel 2. stupně na ZŠ, ANO 2011

24.  Přemysl  Š u l c – 45 let, ekonom, podnikatel v zemědělství, poradce pro neziskové organizace, ANO 2011

25.  Ing. Jana  V a n č a t o v á – 51 let, podnikatelka – ekonomika, organizační poradenství v ZO, ANO 2011

26.  Ing. Pavel  Š u l c – 38 let, podnikatel – stavebně technická inspekční a poradenská činnost, ANO 2011

27.  Jiří  K r a t o c h v í l – 54 let, produkt manažer, ANO 2011

28.  Jitka  B a l á k o v á – 46 let, podnikatelka – výroba bižuterie, ANO 2011

29.  Mgr. Jarmila  S t r á n s k á – 55 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti

30.  Vítězslav  K v a p i l – 69 let, revizní technik, ANO 2011

31.  Ing. Pavel  B e d n á ř – 48 let, manažer, ANO 2011

32.  Ing. Miroslav  S t r n a d – 49 let, projektový manažer, ANO 2011

33.  Lenka  U r b á n k o v á – 51 let, porodní asistentka, ANO 2011

34.  Mgr. Jana  S v o b o d o v á – 34 let, místostarosta města Turnov, bez politické příslušnosti

35.  JUDr. Eva  K a r h a n o v á  H o r y n o v á – 61 let, odborná asistentka, bez politické příslušnosti

36.  Karel  L u p í n e k – 47 let, metrolog, ANO 2011

37.  Bc. Alexandra  R y b á ř o v á – 52 let, ředitelka MŠ, ANO 2011

38.  Ing. Stanislav  Ř í h a – 33 let, asistent poslance PČR 

39.  Ing. Jaroslav  Č e c h – 58 let, místostarosta města Harrachov, ANO 2011

40.  Jakub  Z o b í n – 31 let, podnikatel – majitel reklamní společnosti, zastupitel SML, ANO 2011

41.  Tomáš  K y s e l a – 60 let, náměstek primátora SML, ANO 2011

42.  Věra  P a t k o v á – 54 let, vedoucí oddělení na MěÚ, ANO 2011

43.  Tibor  B a t t h y á n y – 38 let, primátor SML

44.  Milan  S a s – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

45.  Anna  K o š t o v á – 60 let, prodavačka ANO 2011

46.  Ing.Jan  P u h a l – 66 let, elektroinženýr, ANO 2011

47.  Helena  H u š k o v á – 68 let, důchodkyně, ANO 2011

48.  Jaroslav  M e n – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

49.  Milan  B r z o b o h a t ý – 63 let, podnikatel – prodej a servis lesní a zahradní techniky, ANO 2011

50.  Lenka  B i n d e r o v á – 44 let, sociální pracovnice, zakladatelka neziskové organizace, ANO 2011

 

                                          

Přidat komentář (0 Komentářů)

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti

2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, radní statutárního města Jablonec nad Nisou, NBPLk

3.      Mgr. Miloš  K r č m á ř – 44 let, ředitel NPÚ v Liberci, soudní znalec, KDU – ČSL

4.      Ing. Štěpán  M a t e k – 29 let, sportovní manažer, trenér, KDU – ČSL

5.      MUDr. Jiří  H a s s a – 63 let, lékař, gynekolog, bez politické příslušnosti

6.      Bc. Alena  S t e f f a n o v á – 58 let, odborný poradce pro zprostředkování ÚP, zastupitelka Nové Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

7.      Václav  Z a h r á d k a, DiS. – 36 let, referent ŽP, KDU – ČSL

8.      Ing. Ladislav  C r h a – 37 let, strojvůdce ČD Cargo, KDU – ČSL

9.      Mgr. Ota  R a i t e r – 68 let, senior, bez politické příslušnosti

10.  Ing. Marta  P r o c h á z k o v á – 60 let, ředitelka Eurocentra, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

11.  Ing. Tomáš  V a c h – 34 let, strojní inženýr, KDU – ČSL

12.  Hana  Z e m a n o v á – 45 let, členka opery D.F.X. Šaldy, KDU – ČSL

13.  Ing. Bc. Jiří  R u l c – 58 let, vrchní ministerský rada, odbor bezpečnosti, výzkumu a vzdělávání, bez politické příslušnosti

14.  Ing. Pavel  S m u t n ý – 48 let, starosta Nového Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

15.  Václav  N o s e k – 65 let, úředník, KDU – ČSL

16.  Kamil Jan  S v o b o d a – 37 let, ministerský rada MŠMT, KDU – ČSL

17.  Ing. Stanislav  D u b s k ý – 58 let, jednatel S-Power export.import.cz, předseda TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

18.  Mgr.Štěpánka  B a r a c o v á – 43 let, středoškolský pedagog, bez politické přísl.

19.  Jaroslav  V a g e n k n e c h t – 61 let, účetní, bez politické příslušnosti

20.  MUDr. Matěj  K r a u s – 30 let, lékař, bez politické příslušnosti

21.  Mgr. Martin  K r a j í c – 36 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti

22.  Ludmila  R e l l i c h o v á – 53 let, ředitelka taneční školy Magdalena, choreografka, bez politické příslušnosti

23.  Ing. Josef  J e ž e k – 70 let, podnikatel, KDU ČSL

24.  Martin  V y š í r – 33 let, vedoucí konstrukce, KDU – ČSL

25.  MUDr. Alan  G e r n e r t – 46 let, lékař, ortoped, bez politické příslušnosti

26.  Pavel  B e n d a – 42 let, starosta SDH Jablonec – Paseky, hasič – technik, bez politické příslušnosti

27.  Ing. Pavel  J i r a n – 59 let, ředitel ZD Studenec, KDU – ČSL

28.  Bc. Petr  S t a n ě k – 36 let, úředník, KDU – ČSL

29.  Mgr. Vlasta  B a l a t k o v á – 58 let, pedagog pro 1. stupeň ZŠ, bez politické přísl.

30.  MUDr. Ivanka  K o l o m á – 69 let, dětská lékařka, homeopatička, bez politické příslušnosti

31.  MUDr. Zdeňka  R á k o s o v á – 65 let, lékařka, KDU – ČSL

32.  doc. Dr. Ing. Ivan  M a š í n – 54 let, VŠ pedagog a konzultant v oboru průmysl. Inovační inženýrství, bez politické příslušnosti

33.  Kateřina  K r á s n á – 50 let, pedagog pro předškolní vých., bez politické příslušnosti

34.  Božena  M ě c h u r o v á – 60 let, pracovnice MěÚ úsek školství, předsedkyně dozorčí rady MěD Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

35.  MUDr. Martin  M a l í k – 34 let, praktický lékař, bez politické příslušnosti

36.  Pavel  J a n a t a – 39 let, starosta městyse Libštát, bez politické příslušnosti 

37.  MUDr. Jana  Š i m k o v á – 57 let, zubní lékařka, bez politické příslušnosti

38.  Ing. Tomáš  B a l c a r – 52 let, energetický poradce, bez politické příslušnosti

39.  JUDr. Josef  M a c e k – 67 let, právník, KDU – ČSL

40.  Miroslav  T ě š i n a – 74 let, projektový poradce, KDU ČSL

41.  MUDr. Zuzana  T u n k o v á – 61 let, kožní lékařka, bez politické příslušnosti

42.  Elena  M o s k a l o v á – 68 let, volejbalová olympionička, mistryně sportu, účetní, bez politické příslušnosti

43.  JUDr. Vilém  Z a h r á d k a – 65 let, právník, KDU – ČSL

44.  Jiří  V e s e l k a – 72 let, živnostník, KDU – ČSL

45.  Petr  J o n á š – 25 let, zaměstnanec SŽDC, bez politické příslušnosti

46.  Mgr. Ilja  K u l i c h o v á – 60 let, taneční pedagog ZUŠ, choreografka, bez politické příslušnosti

47.  Štěpán  K u ř í k DiS. – 25 let, zdravotnický záchranář, KDU – ČSL

48.  Josef  C í s a ř – 55 let, kontrolor ve strojírenství, bez politické příslušnosti

49.  Ing. Jan  M a c e k – 41 let, podnikatel, KDU – ČSL

50.  Michal  P a c l t – 30 let, koordinátor výroby, KDU - ČSL 

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD

2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen zastupitelstva SML, člen ČSSD

3. Tomáš  H u d e c – 45 let, živnostník, člen zastupitelstva města Turnov, člen ČSSD

4. Bc. Zdeňka  S l a v í č k o v á – projektová manažerka, členka finančního výboru Libereckého kraje, členka ČSSD

5. Mgr. Pavla  Ř e c h t á č k o v á – 49 let, OSVČ, členka zastupitelstva města Jablonné v Podještědí, členka ČSSD

6. Mgr. Lenka  K a d l e c o v á – 47 let, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

7. Mgr. Romana  Ž a t e c k á – 50 let, starostka města Česká Lípa, členka zastupitelstva Libereckého kraje, členka ČSSD

8. Mgr. Radek  C i k l – 52 let, ředitel SPŠ stavební, předseda úseku Severské kombinace Svazu lyžařů ČR, člen ČSSD

9. Mgr. Martina  R o s e n b e r g o v á – 49 let, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

10. Ing. Jaroslav  P o d z i m e k – 59 let, vedoucí střediska RV a M Agrocentrum Jizeran Semily a.s., člen zastupitelstva Libereckého kraje, člen ČSSD

11. JUDr. Lukáš  P l e t i c h a – 41 let, poslanec PS ČR, náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, člen ČSSD

12. Ing. Karel  K a p o u n – 62 let, dřevařský inženýr, člen zastupitelstva města Doksy, člen ČSSD

13. Jitka  M r á k o t o v á – 48 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

14. Josef  C h i t t u s s i – 61 let, OSVČ, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

15. Drahoslava  C h l u p á č o v á – 56 let, vedoucí pracovník, členka ČSSD

16. MUDr. Pavel  N o v á k – 64 let, lékař, člen ČSSD

17. RNDr. Vít  P ř í k a s k ý – 65 let, člen rady Libereckého kraje, člen ČSSD

18. Jaroslav  H l a v á č – 68 let, důchodce, člen zastupitelstva města Ralska, bez politické příslušnosti

19. MUDr. Štěpán  O p l u š t i l – 26 let, lékař, člen ČSSD

20. Mgr. František  Š p o t á k – 66 let, trenér atletiky, člen zastupitelstva statutárního města Jablonec n. Nisou, člen ČSSD

21. Jan  S v a t o š – 45 let, ředitel Sportovního areálu Ještěd a.s., člen ČSSD

22. Mgr. Stanislav  V a l d m a n – 67 let, učitel, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

23. Renata  Š í m o v á – 50 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

24. Eva  Š t ě p á n k o v á – 51 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

25. Venuše  L i e b s c h e r o v á – 30 let, úřednice, členka ČSSD

26. RSDr.  Sylva  M o r a v c o v á – 66 let, ekonomka, členka ČSSD

27. Ing. Jiří  V o j t í š e k – 60 let, učitel, člen ČSSD

28. Štefan  S o u d i l – 45 let, automechanik, člen ČSSD

29. Jaroslav  K ř u p a l a – 44 let, starosta obce Vrchovany, člen ČSSD

30. Kristýna  S v ě t l í k o v á – 21 let, studentka, členka ČSSD

31. Milada  H o f m a n o v á – 60 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

32. Michal  V o j t ě c h – 40 let, elektrotechnik, zastupitel města Cvikov, člen ČSSD

33. Ing. Jan  Š í m a – 61 let, obchodní zástupce, člen ČSSD

34. Josef  P r ů c h a – 56 let, vedoucí Technických služeb města Tanvald, člen ČSSD

35. Jiří  K l a r e – 47 let, nástrojař, člen ČSSD

36. Jitka  K a p o u n o v á – 56 let, referent MÚ, členka ČSSD

37. Irena  S i e b e r o v á – 44 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

38. Bc. Petr  Š i m k o – 29 let, projektový manažer, člen ČSSD

39. Martin  K r á l – 42 let, mistr výroby, člen ČSSD

40. Milena  F r e n c l o v á – 61 let, živnostník, členka ČSSD

41. David  R a š í n – 25 let, zástupce vedoucího výroby, člen ČSSD

42. Mgr. Helena  R u b á š o v á – 35 let, podnikatelka, členka ČSSD

43. Josef  O p l t – 46 let, strážník městské policie, člen ČSSD

44. Lucie  Š u l c o v á – 33 let, OSVČ, členka ČSSD

45. Ing. Iveta  S t e h l í k o v á – 52 let, úřednice, členka ČSSD

46. Karel  S u c h ý – 68 let, důchodce, člen ČSSD

47. Lenka  J e l í n k o v á – 46 let, účetní, členka ČSSD

48. Milan  Š í r – 59 let, úředník, člen ČSSD

Přidat komentář (0 Komentářů)
Přidat komentář (0 Komentářů)
Přidat komentář (0 Komentářů)

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09

2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec, TOP 09

3. Jiří  M i k u l a, 42 let, pekař, bez politické příslušnosti

4. Ing. Robert  K o r s e l t, 46 let, ekonom TOP 09

5. Miloslav  T ů m a, 60 let, místostarosta Ralska, TOP 09

6. Petr  P o š m o u r n ý, 43 let, vedoucí nástrojárny, TOP 09

7. Kristýna  B e r n á t o v á,23 let, trenérka aerobiku, několikanásobná mistryně ČR vítězka SP, členka národní reprezentace, bez politické příslušnosti

8. MUDr. Jan  M a r u š i a k, CSc., 60 let, primář cévní chirurgie KNL a.s., TOP 09

9. Ing. Viktor  L i š k a, 42 let, dopravní specialista – technik dopravní obslužnosti, řidič tramvají, TOP 09

10. Bc. Jan  Š e v č í k, DiS, 27 let učitel a zástupce ředitele ZUŠ, TOP 09

11. Mgr. Michal  L o u k o t a, 33 let, ředitel základní školy, TOP 09

12. Ing. Ladislav F u c h s, 57 let, živnostník – inženýrská činnost ve výstavbě, TOP 09

13. MUDr. Ladislav Z á r u b a, 63 let, zubní lékař, TOP 09

14. Ing. Petr  R o u b í č e k, 52 let,  ředitel Jablonecké energetické, a.s., TOP 09

15. Ing. Petr  S o u d s k ý, 56 let, manažer v cestovním ruchu, TOP 09

16. Mgr. Šárka  K r o u s o v á, 52 let, učitelka výtvarného oboru ZUŠ, TOP 09

17. Mgr. Vladimír J o s í f e k, 41 let, ekonom a účetní, TOP 09

18. Ing. Miroslav  J a n o u š e k, 53 let, správce majetku, TOP 09

19. Jan  Z i m a, 20 let, student VŠ, TOP 09

20. Bc. Michal P r o k o p, 45 let, překladatel a tlumočník, TOP 09

21. Petr  L o u d a, 58 let,  živnostník – obchodní a stavební činnost, TOP 09

22. Jana  V l k o v á, 52 let,  zástupkyně vedoucího obor obchod, TOP 09

23. MUDr. Miloš  R e j m o n t, 59 let, lékař se zaměřením na diagnostiku prsou, bez politické příslušnosti

24. Miloslav  V á c l a v, 40 let, řemeslník – stavař, TOP 09

25. Ondřej  B a š u s, 39 let, obchodní manažer, TOP 09

26. Ondřej  S t e g e r, 41 let, IT konzultant, předseda osad. výboru Kateřinky, TOP 09

27. Filip  Š o l c, 31 let ředitel společnosti průmyslové automatizace, TOP 09

28. Ing. Jiří  F i a l a, 50 let, stavební projektant, TOP 09

29. Karel  Č i ž i n s k ý, 40 let, živnostník – zelinář, TOP 09

30. Josef  H o l i c k ý, 50 let, ředitel bezpečnostní agentury, TOP 09

31. Petr  J í r a, 43 let, živnostník – stavař, TOP 09

32. MUDr. Věra F a s t r o v á, 62 let, dětský lékař, bez politické příslušnosti

33. Jiří  Š i m á n e k, 40 let, skladník, TOP 09

34. Ing. Petr  B u r i á n, 41 let, vedoucí logistiky, TOP 09

35. Ing. Zdeněk Romany, 62 let, ředitel výrobní společnosti, bez politické příslušnosti

36. Vlasta  P o š m o u r n á, 72 let, důchodce, předsedkyně Červeného kříže, TOP 09

37. Ing. Karel  H a d r b o l e c, 46 let, správce sítě, TOP 09

38. Mgr. Pavel  S c h n i r c h, 35 let, nemocniční právník, TOP 09

39. Mgr. Blanka  B l a ž k o v á, 36 let, učitelka na střední škole bez politické příslušnosti

40. Michal  Š m e j d a, 32 let, jednatel stavební společnosti, TOP 09

41. Jaromír  M a y e r 49 let, řidič DIAMO, TOP 09

42. Martin  D o u b r a v s k ý, 48 let, šéf opery, dirigent v divadle F. X. Šaldy, TOP 09

43. Mgr. Karel Štrincl, 68 let, předseda OR AŠSK ČR Semily, důchodce, bez politické příslušnost

44. Daniel  R e z e k, 53 let, živnostník – majitel pivovaru, TOP 09

45. Ing. Helena  R y d y g r o v á, 58 let, obchodní manažer, TOP 09

46. Zdeněk  C h m e l í k, 40 let, technický ředitel, TOP 09

47. Mgr. Pavel  M l e j n e k, 42 let, učitel na Gymnáziu Turnov, bez politické příslušnosti

48. Radoslav  T o p o l, 61 let, umělecký kovář, TOP 09

49. Mgr. Bc. Karel  H e l l e r, 40 let, učitel, lektor, TOP 09

50. Martin  V y č í t a l, 26 let, finanční poradce, bez politické příslušnosti

 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“.

Copyright © 2016 Náš Liberec;