Dnes se koná zastupitelstvo našeho města, které se bude mj. věnovat i projednávání rozpočtu na příští rok. Takto pozdní předložení rozpočtu je nezvyklý hazard s koncem roku, ale proveditelné to je. Klub SLK rozpočet nepodpoří a já na těchto řádcích vysvětlím proč. Přestože ekonomika České republiky roste a tím pádem rostou i daňové příjmy měst, Liberec stagnuje a jenom kyne,  alespoň rozpočtem viděno. Přestože má současný náměstek Korytář o bratru 100 mil. Kč ročně více, než mělo minulé vedení města (2010-2014), v rozpočtu chybějí významné investice do infrastruktury.

Jen připomenu, že i s mnohem hubenějšími rozpočty se našemu vedení podařilo opravit např. Nerudovo náměstí i Soukenné náměstí (letos pouze reklamace dodavatele), generálně opravit soubory ulic v Lidových sadech (Lesní, Mozartova, Dvořákova) a např. i Matoušova, Proletářská a most na Letné …. Kam se poděly předvolební sliby?

 Náměstek Korytář si je situace vědom, respektive jen slepý by ji neviděl, ale přesto dává přednost bezpříkladnému růstu počtu úředníků a svých platů. Aby nebylo mýlky, já si odpovědné práce úředníků vážím, jen mi nejde na rozum PROČ, když naše vedení města mělo o jednoho placeného náměstka méně a 360 úředníků, musí mít to současné vedení stejného města se stejnou agendou o jednoho placeného náměstka více a 402 (!) úředníků. To zůstává rozum stát podobně jako nad nákladnými hračkami nového vedení v podobě dotačních fondů či úporné a nadbytečné snaze všude tlačit zeleň za každou cenu. Co naopak, krom výše zmíněných investic, v rozpočtu postrádáme - to jsou peníze na zkvalitňování a rozšiřování kapacit základních škol, děti z přecpaných školek již jsou školou povinné, domluvený příspěvek města na modernizaci nemocnice a třeba rekonstrukci dlouhodobě zchátralé budovy Uranu. Např. rekonstrukce nemocnice je základním bodem spolupráce město-kraj, a přestože obě politické reprezentace spolu nemluví, neměly by tyto politické šarvátky zasahovat do běžného života občanů. Zkrátka a dobře nepodpoříme panem Korytářem navržený rozpočet z obavy „aby naše město nevyrazilo na cestu řeckého hospodaření s přebujelým aparátem a projídáním budoucnosti“. Při zvýšených příjmech by se mělo více opravovat a více splácet dluhy, což v tomto rozpočtu prostě postrádáme. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;