Zuzana Kocumová

Kolik je adekvátní dotace z rozpočtu Libereckého kraje na MS v letech na lyžích? Na zastupitelstvu Libereckého kraje proběhla na toto téma obsáhlá diskuse. Velmi mě překvapilo, že i seriózní média "překlopila" spor o výši podpory na poněkud bulvární téma - jestli podpořit doprovodný program, kde vystoupí Michal David. Ano, někteří to kritizovali, například Jaromír Baxa, ale – to opravdu není to, oč tu běží. Proto zrekapituluji hlavní důvod, proč jsem navrhla snížení původně navrhované podpory 4 mil. na 1 mil. Kč

MS FIS SKI Flying World Championchips 2014 v Harrachově je určitě velkou příležitostí celosvětově propagovat Harrachov i celý Liberecký kraj. Ale veřejné peníze musí být využity, stejně jako v ostatních případech, co nejefektivněji. Mezi jednáním Rady Libereckého kraje, kde byla schválena výše podpory ve výši 4 mil. Kč, a zastupitelstvem nám byl předložen rozpočet od pořadatelů, ze kterého bylo zřejmé, že akce má být zisková, a to ve výši 3 mil. Kč. Z tohoto důvodu jsem na jednání zastupitelstva navrhla snížit podporu ze 4 mil. Kč na 1 mil. Kč. Právě dotace ve výši 1 mil. Kč by dle předloženého rozpočtu zajistila, že vyúčtování akce skončí na nule.

Jsem přesvědčena, že i dotace ve výši 1 mil. Kč by byla jasnou deklarací podpory světového šampionátu v letech na lyžích a zároveň uváženou investicí do propagace Libereckého kraje. Další podporou kraje je navíc i zajištění bezplatné dopravy pro diváky, a to v hodnotě cca 700 tis. Kč.

Závěrem shrnu, že podporuji MS v Harrachově, ale 4 mil. Kč jsou na akci, která má vytvořit zisk, alespoň podle mě, v současné finanční situaci Libereckého kraje příliš.

                                                 Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana pro obory zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;