Jaromír Baxa

Zveřejňování informací o jednání zastupitelstva je nejdůležitějším opatřením pro kontrolu práce radnice opozicí nebo občany. Patří k tomu i pořizování a zveřejňování zápisů ze zastupitelstva, pokud možno doslovných. Doslovné zápisy ze zastupitelstva teď mají skončit. 

Už nyní jsou zápisy ze zastupitelstva na web často umisťovány s velkým odstupem, často dvou, tří týdnů. Vedle času na samotné pořízení zápisu je problémem i to, že nám zastupitelům pak často dlouho trvá, než jej ověříme.

Po diskusích s občany i s kolegy zastupiteli jsem podal k panu tajemníkovi podnět, aby město Liberec buď zápisy nebo alespoň audiozáznamy v nějaké formě zveřejňovalo dříve.
Navrhl jsem následující:

  1. Audiozáznam zveřejnit do 3 pracovních dnů po jednání zastupitelstva. V některých obcích zvládají zveřejnění do druhého dne, tři pracovní dny by neměly být přílišným problémem ani s ohledem na délku jednání libereckého zastupitelstva.

  2. Zveřejnit doslovný přepis jednání ihned po jeho pořízení, nejpozději do 10 dnů, s poznámkou, že jde o přepis a nikoliv o ověřený zápis.

  3. Zveřejnit ověřený zápis po jeho ověření zastupiteli se zvážením považování zápisu za ověřený, pokud jej určený zastupitel ve lhůtě např. 10 dnů po jeho pořízení neověří.


Na svůj podnět jsem dostal odpověď, ze které vyplynulo, že pořizování doslovných zápisů je časově náročné a zveřejňovat zápis v předběžné verzi prý nejde. Celou odpověď přikládám.
Ke zlepšení tedy nedojde. Naopak.

Magistrát města Liberce, spolu s koalicí, připravil návrh nového jednacího řádu, který v sobě obsahuje zrušení pořizování doslovných zápisů ze zastupitelstva zrušit. Napříště by měl být pořizován jen zápis tzv. podstatných náležitostí ze zvukového záznamu, a zápis spolu s audiozáznamem by měly být zveřejňovány se stejnou prodlevou, jaká byla dosud. Zákon o obcích v současném znění tento postup bohužel umožňuje.

Proč je důležitý doslovný přepis

Proč je doslovný přepis jednání důležitý? Každý si může snadno vyhledat přesné formulace, které k předmětu jeho zájmu na zastupitelstvu padly a jaké argumenty vedly zastupitele k rozhodnutí. Pokud bude změna jednacího řádu schválena, zastupitelé, novináři i občané o tuto vymoženost přijdou. Na zastupitelstvu proto předložím pozměňovací návrh, který by této změně zabránil.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;