Audit

Začalo to nevinně. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou si nechal zpracovat hloubkový audit hospodaření společnosti, zpracovávala jej firma FSG. Prof. Josef Šedlbauer se hospodařením dopravního podniku dlouhodobě zabývá, a tak o zprávu z auditu požádal.

Řeklo by se: Skvělé! Zastupitel a člen dozorčí rady společnosti se o audit zajímá a když už jej nedostal automaticky, požádal si o něj, aby mohl vykonávat svou práci.

Ale ouha. Po několikerých dotazech, osobních i emailových, jak prof. Šedlbauera, tak mých, jsme dostali zprávu o tom, že se Zprávou z auditu bude zabývat představenstvo 5. září a že bude audit zveřejněn až po tomto zasedání.

V zář ?!? Tři měsíce po získání informace bude informace předána členovi statutárního orgánu společnosti, který si o daný dokument zažádá? To snad ne.

Začali jsme se proto ptát "Proč?". Od Doc. Václavíka, místopředsedy představenstva DPMLJ a zastupitele za Liberec občanům, stranu, která "taky chtěla" transparentní hospodaření, průhledné městské společnosti a nevím, co ještě, jsme se v následující emailové výměně dozvěděli, že takto rozhodlo představenstvo společnosti a tudíž se nedá nic dělat.

Takové rozhodnutí bylo protizákonné. Porušovalo zákon o obcích, který dává zastupiteli právo na informace, které potřebuje pro výkon své činnosti (§82 zák. 128/2000 Sb.), např. pro hlasování o rozpočtu a změnách v rozpočtu týkajících se dopravního podniku. Bylo i proti obchodnímu zákoníku, který jasně říká, že "Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti..." (§197 zák. 531/1991 Sb.).

Pokud bychom podali žádost o audit dle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), musel by být audit vydán do 15 dnů (s možností prodloužení o 7 dní) a následně by musel být i zveřejněn na webových stránkách společnosti, vyjma míst, kteráé podléhají utajení dle zákonných předpisů.

Protože se ale občas dějí zázraky, po drobných protestech a osobním rozhovoru s předsedou představenstva, Romanem Šotolou (ČSSD), bylo rozhodnuto, že se zpráva z auditu stane součástí materiálů pro jednání dozorčí rady tento týden a k auditu se tedy prof. Šedlbauer jako člen dozorčí rady nakonec nejspíš dostane.

Tolik námahy kvůli dokumentu, u kterého vlastně ani nevíme, co v něm je. Ale už ty tajnosti okolo z něj dělají malý poklad.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;