Po 15 letech v politice a 25 letech v ochraně přírody přemýšlím, jak se postavit k tomu, že na podzim má začít kácení cca 6 ha lesa pro vznik nové sjezdovky na Ještědu. Jde i o můj les, roste na pozemcích města Liberce a i já jsem občan tohoto města. Les si od města díky hlasům Starostů, ANO a ODS pronajala společnost TMR slovenského miliardáře Igora Rattaje, která chce na Ještědu provozovat lyžařský areál a pro svůj byznys potřebuje novou sjezdovku.

Někdo si možná řekne, že o nic nejde. Je to pouhých pár hektarů lesa. Takových přece už bylo a bude. Investice bude soukromá, město prý žádné peníze riskovat nebude. A v Liberci získáme skvělé podmínky pro lyžování. Navíc 6 hektarů lesa je v měřítku celé zeměkoule zcela zanedbatelná rozloha. Tak kde je tedy problém?

Ještěd a globální oteplování

Problém je v tom, že nám nedochází, že právě tímto způsobem si ze Země ukrajujeme stále větší část. Tady 6 ha sjezdovek, jinde 5 ha nových skladů, tam 30 ha nového pole. Ono to může vypadat nevinně, ale na planetě je nás už tak velké množství, že dopad na biosféru je v součtu zcela zdrcující.

Globální oteplování není způsobené pouze zvyšující se koncentrací CO2 v atmosféře, ale také tím, že jsme obrovské plochy povrchu Země odlesnili a stále v tom pokračujeme. Les a stromy přitom fungují jako účinná klimatizace, pohlcují část sluneční energie a brání přehřívání povrchu. Zcela opačně fungují pole, města, silnice, skladové areály nebo parkovací plochy.

Na jedné straně již téměř všichni chápou, že globální oteplování je problém. Stále ale jako bychom neuměli pochopit to, co máme udělat. Jako by nám nedocházelo to hlavní: že nejde donekonečna zvyšovat naši spotřebu ropy, uhlí a dalších zdrojů a surovin. Spotřebu musíme naopak snížit, omezit produkci CO2 a také dát do pořádku naši krajinu. A to se dělá jinak, než že vykácíte kus lesa pro novou sjezdovku.


Sucho, teplo a smrkové monokultury vedou k přemnožení kůrovce. Takto vypadají dnes bývalé lesy na Vysočině.


Nová sjezdovka nebo pestřejší lesy?

Pro mě osobně plánované kácení na Ještědu vadí ještě z jednoho důvodu. V době, kdy jsem byl náměstkem na radnici, jsme podali žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt, jehož cílem bylo začít přeměňovat smrkové monokultury na Ještědu na smíšené lesy. A to ještě dříve, než je začne likvidovat kůrovec, jako třeba na Vysočině.

Žádost o dotaci ale nové vedení města, které přišlo po nás, po intervenci TMR stáhlo. A to přesto, že buky, javory nebo jedle, které měly smrkový les zpestřit, měly být vysazované mimo plánované tratě. Mnozí politici mají plná ústa řečí o odpovědnosti, udržitelném rozvoji, boji s dopadem klimatických změn a životním prostředí. Na tato slova ale často nenavazují konkrétní činy.

Proti kácení lesa pro získání dřeva nic nemám, pokud se to dělá rozumně a les se opět zalesní, je to udržitelné. Dřevo i papír jsou věci, bez kterých se neobejdeme. Ale vykácet kus lesa jen kvůli zábavě malé části veřejnosti a ziskům jedné firmy, zejména s ohledem na globální oteplování, kdy se už dopředu počítá s nutností umělého zasněžování, je podle mě absurdní.

A jaký je plán, co s tím dělat?

Obrátil jsem se na vedení TMR Ještěd a. s. se žádostí, aby svůj záměr přehodnotili. Aby zkrátka těch 6 hektarů nechali být. Nebo pokud na sjezdovce trvají, aby tento svůj zásah kompenzovali tím, že jinde ještě před kácením zajistí vysazení minimálně 2x tolik nového lesa, než který teď chtějí zlikvidovat. Něco za něco. To mi přijde jako férová nabídka.

Nevím, jak jednání dopadne, sejdeme se k němu již tento týden. Když nepochodíme, jsme připraveni zabránit kácení i jeho blokádou. Vím, jde „jen“ o 6 hektarů lesa. Já ale už nechci hrát tu hru, kdy stále pokračujeme v neudržitelném způsobu našeho života, kdy si stále bereme víc a více a jsme schopni dělat jen kosmetické změny, které nikoho nebolí.

Jde mi o to, abychom přestali jen mluvit a něco už konečně opravdu změnili. Těch 6 hektarů lesa na Ještědu ukáže, jak to s tou změnou myslíme vážně…

Mgr. Jan Korytář
zastupitel za Změnu pro Liberec a zakladatel ekologické organizace Čmelák, která na Ještědu vykoupila 45 ha lesních pozemků, kde přeměňuje smrkové monokultury na pestřejší smíšené lesy.


Jedna z lokalit, kterou vykoupil Čmelák a na které pod smrky již rostou nově vysazené buky a jedle, které vytvoří ekologicky stabilnější les.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;