Zvláštní kauzu, nebo dokonce „kostlivce“, jak ji označil primátor Zámečník, vytáhli ze skříně Starostové. Před dvaceti lety stát dával městům dotace na výstavbu družstevních bytů, s tím, že město svůj podíl po dvaceti letech převede na družstevníky. Teď, když máme byty převádět, primátor Zámečník od tohoto závazku najednou couvá a navrhuje převádět městský podíl za odhadní cenu. Bez ohledu na to, že smlouvy dvacet let je nikdo nezpochybňoval a vznikla legitimní očekávání, že město svůj slib dodrží.

Vedení města dokonce přišlo s právním posudkem, který tvrdí, že původní smlouvy jsou neplatné a že k žádnému převodu ani dojít nemůže. Před těmi dvaceti lety prý záměr nebyl vyvěšen na úřední desku, v jiném případě jej údajně neprojednalo zastupitelstvo. Tato formální pochybení ale vznikla na straně města! 

Celý případ vypadá o to absurdněji, že jde o první velkou smlouvu, kterou vedení Liberce zpochybňuje. Podivných smluv tu přitom byla celá řada, zdaleka nejhorší byla smlouva o úrokovém zajištění dluhopisu, tzv. swapu. Podepsal ji Jiří Kittner bez vědomí zastupitelstva i rady města a vedla ke škodě ve výši okolo půl miliardy korun. 

V případě družstevníků městu ale žádná škoda nevznikla. I kdyby před mnoha lety k nějakým formálním pochybením došlo, nesouhlasíme s tím, aby za tyto chyby platili občané, kteří věřili, že město je solidním partnerem. Na zastupitelstvu jsme proto navrhli připravit oponentní právní posudek a dohodu o narovnání, kterou bychom se k platnosti smluv s bytovými družstvy přihlásili a pochybnosti o platnosti smluv tím vyřešili jednou pro vždy. 

Zároveň se snažíme zjistit o případech co nejvíce informací. Zatím to vypadá, že především Starostové spíše hledají důvody, proč byty nepřevádět a jak z kapes družstevníků vytáhnout nějaké peníze, než aby se snažili smlouvy narovnat.

K tomuto závěru nás vede několik důvodů.

1. Případ družstevních bytů byl spojen se sporem o podíl města na sociálních bytech postavených Intermou, přitom jde o rozdílné případy. Zatímco v případě Intermy šlo od počátku o byty stavěné jako nájemní s regulovaným nájemným, smlouvy s bytovými družstvy od začátku počítaly s výstavbou družstevních bytů.

2. Existuje druhý právní posudek s opačným závěrem, než ten, který byl předložen zastupitelům. Tento posudek však byl zastupitelům utajen, i když jej radní projednali v červnu 2019. Dosud neznámých dokumentů se ale objevuje více a všechny staví navržený postup do čím dál podivnějšího světla.

O dalším postupu budeme jednat znovu v červnu. Znovu se pokusíme prosadit dohodu o narovnání v souladu s legitimními očekáváními občanů. Jsme přesvědčeni, že se k původním podmínkám smluv máme hlásit i nadále a že ani městu ani občanům dodržení smluv s družstevníky žádnou škodu nezpůsobí, naopak pomůže narovnat spor, který teď vznikl.

 

Zuzana Kocumová, Jaromír Baxa- zastupitelé za LOL - Liberec otevřený lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;