Jako blesk mne zasáhla informace o tom, že je zase na pořadu dne akce, která naruší klid, pohodu a bezpečnost Zborovské rokle.

Když v předmětné lokalitě došlo v letech 2012 až 2013 k revitalizaci sportoviště a rekreační plochy, která byla financována z IPRM Lidové sady II, byla občanská veřejnost přesvědčena, že je konec tahanic kolem rekonstrukce přístupové cesty k pozemku p.č. 3118/1.

Podařilo se vybudovat krásné a bezpečné zázemí pro děti, mládež i dospělé sportující občany.

Na pozemku p.č. 3118/1 hodlá majitel postavit bytový dům, i když v katastru nemovitostí je veden jako zemědělský půdní fond. Současný ani připravovaný územní plán nepočítá s tím, že by mohl být v budoucnu stavební.

Přesto vedení města v čele s náměstkem, který tuto agendu nemá v gesci, znova straší obyvatele města jakousi Plánovací smlouvou, plnou polopravd. Například cesta v parku není účelovou komunikací, ale pouze přístupovou pěšinou.

Práce současného vedení města tím popírá slova, kterými se hnutí Starostové i Ano prezentovali ve volebních programech. Slib zřizování nových parků a sportovišť bylo jen vědomé klamání voličů.

Město nemá peníze na nová hřiště a parky a současně výrazně degraduje nejbezpečnější sportoviště.

Vedení města chce po zastupitelích, aby schválili Plánovací smlouvu, aniž by zároveň byla předložena potřebná dokumentace (vyjádření orgánů státní správy, ….).

Není dost na tom, že právě zastupitelé za hnutí Starostové a ANO přispěli k nevratnému narušení nejcennější části Liberce na Masarykově třídě?

Proč většina libereckých politiků, tak jako v jiných městech, neusiluje o to, aby jejich spoluobčané žili v udržitelném, kvalitním lidském prostředí, s čistými ulicemi i vzduchem? Proč u nich převažuje snaha vyhovět jednomu člověku na úkor většiny?

Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;