Problémy občanů Vesce a potažmo Doubí nebudou vyřešeny, dokud bude probíhat ze strany Krajského úřadu a České inspekce životního prostředí směrem k firmě Likto s.r.o., pouze lehounké lechtání.

Je nepochopitelné, že nikoho z povinných úředníků, natož politiků, nenapadlo podívat se na firmu komplexně. Již tvrzení paní Holomkové, prokuristky firmy, v listopadovém Libereckém zpravodaji, na moje předchozí vyjádření k jednání firmy Likto s.r.o., mělo politiky zvednout ze židlí.

Proč já reaguji až dnes? Od října roku 2018 do ledna 2019 jsem byla těžce nemocná.Firma nemá zkolaudovaný objekt, ve kterém provozuje dvě pece na termickou likvidaci barev, laků a olejů, není zkolaudována změna využití objektu z textilního provozu na provoz chemický. Pec TD – 70, která je určená pro nízkoteplotní degradaci nánosů mazacích olejů a tuků, je zde používaná pro termickou likvidaci laků.

Pokud by byla bývala proběhla řádná kolaudace provozovny dle pravdivého podnikatelského záměru, pak by se k ní musely vyjádřit dotčené orgány nejen státní správy. Nikdy by nemohl být povolen chemický provoz mezi obytnými domy, školou, rybníkem, aniž by se tomu vyjádřili zde žijící obyvatele.

Musely by být zvýšeny komíny, do nich umístěné výkonné protiprachové filtry. Nikdy nebyla provedena rozptylová studie
V aktuálních výpisech z Obchodního rejstříku, z veřejného Živnostenského rejstříku a ze Spolkového rejstříku ze dne 5. Září 2018 v předmětech podnikání chemický provoz není uveden.

Ano, určitou certifikaci mají, ale pouze na „ Služby pro průmyslové podniky v oblasti čištění ploch a technologií, nakládání s odpady včetně nebezpečných, recyklace plastů, zámečnictví.

Vyjádření, že v certifikaci není termická likvidace barev, laků a olejů, protože činnost prý spadá pod činnosti volné, dle par. 25 Živnostenského zákona, se nezakládá na pravdě. Jedná se o živnost vázanou.  Je to zřejmý nedostatek firmy, která výše uvedenou činnost zastírá činností jinou, a to „ Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.“ Zde je jiný režim povolování činnosti, není to totéž, co termická likvidace.

Nebezpečné odpady se povinně evidují. Stejně tak se eviduje každá jejich přeprava, kterou je povinnost nahlásit v počítačovém systému. Odpad se hodnotí jako nebezpečný mimo jiné, má-li schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.

Nepíši do větru. Mám všechny veřejně dostupné doklady, týkající se firmy Likto s.r.o. Snažila jsem se, aby toto moje vyjádření, v poměru k uměle vytvořené složitosti firmy / velice mnoho činností firmy Likto s.r.o / bylo hodně stručné.

Končím sdělením dnešní, pro mne nové, informace. Vedení firmy Likto s.r.o. na mne podalo, zatím nevím přesně co, snad trestní oznámení.

Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;