Dovoluji si čtenářům Našeho Liberce předložit text, který mi byl odmítnut do radničního zpravodaje z důvodu, že pro něj není místo, ač jsem si jej jako zastupitelka města předem a včas řádně rezervovala.

Najde se síla, která z moci úřední zastaví nepovolenou stavbu ve státem chráněné památkové zóně? Jedná se o případ výstavby sídliště u Masarykovy ulice v Liberci.

Obstrukce ze strany stavebního úřadu je již dlouho známá, nyní nastoupil odvolací orgán, tj. odbor územního plánování a stavebního řádu na krajském úřadě v Liberci, který v této obstrukci a zdržování řešení pokračuje. Jednání krajských úředníků by bylo úsměvné, kdyby se nejednalo o nenapravitelnou škodu na tváři města.

Ano, státní úředníci jsou znalí, vědí jak obcházet zákony, aniž by moc riskovali.

Nejde mi o zastavení výstavby sídliště, ale o nové právoplatné  stavební povolení, které by alespoň minimalizovalo zničení památkové zóny tím, že by nepovolilo výstavbu domů vyšších než je hrana přilehlého okolí.

Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;