Záměrně píši tzv., neboť to, co je na Masarykově třídě rozestavěno, s viladomy nemá nic společného. Podle Stavebního zákona je viladům bytový dům s maximálně 3 bytovými jednotkami na podlaží, nepřevyšující 4 nadzemní podlaží. Jeho členění neumožňuje přímé stavební napojení na další stavby obdobného charakteru.

Na Masarykově třídě roste s vědomím SÚ obyčejné, navíc předimenzované betonové sídliště, téměř bez plánované zeleně.

Teď to podstatné:

V pátek 3.11.2017  mi stavební úřad konečně poskytl poslední požadovanou informaci k výše uvedené stavbě.

Potřebné dokumentace jsem dávala dohromady od května 2017.

Zcela zodpovědně konstatuji, že citovaná stavba je stavbou nepovolenou / černou /, i když se vedení Odboru stavební úřad v Liberci velice snažilo a i nadále snaží mlžit a zakrývat skutečnosti.

Abych jen nemluvila, podala jsem 6.11. 2017 na Odbor stavební úřad v Liberci žádost, aby prověřil nepovolenou stavbu na pozemku p.č. 2809/31. Je to jediný pozemek ve vlastnictví Develop Industry a.s.. V katastru nemovitostí je uveden způsob ochrany této nemovitosti – pozemek leží v památkové zóně.

Věřím, že nyní Odbor stavební úřad bude jednat dle Stavebního zákona a že posléze na Masarykově vyrostou domy, kde se bude nejen dobře bydlet, ale ani neznehodnotí krásnou vilovou čtvrť v Liberci, která je památkově chráněna.

Jen ještě drobná perlička ze SÚ:

V květnu roku 2015 podal soused na SÚ žádost, aby prověřil stavby z roku 1981 na pozemku  pana Tůmy. Blíží se konec roku 2017 a spor pana Tůmy se SÚ ještě není u konce. V červenci 2017 byla uskutečněna SÚ u pana Tůmy kontrola, kdy mu bylo nařízeno strpět prohlídku i bytu. Do dnešního dne pan Tůma nedostal zápis z té veledůležité kontroly, kde pan Urban s panem Štekrem pásmem přeměřovaly nemovitosti, byť již delší dobu měli zcela novou, ne levnou stavební dokumentaci.

Tak si říkám, co vidí a nevidí vedení Odboru stavební úřad a kolik měřítek má při řešení problémů a které nezákonnosti záměrně nevidí, ba vědomě skrývá.

Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;