Nejjednodušší je zavřít. Přestože bídný stav mostků a lávek v Liberci je vedení města už dlouho znám, nedokáže ho vyřešit jinak, než jejich uzavřením. Liberečané tak mohou  zapomenout na tyto mostky: lávku u Krajského úřadu, odbočku k č. p. 15 ve Starém Harcově, most u Obnovy -  Starý Harcov, lávka u č.p. 387 přes Nisu ve Vesci a lávku pod úřadem práce (vchod do parku u Krajského úřadu). 

 Na jak dlouho? Při liknavosti, kterou vedení radnice projevilo v souvislosti s havarijním stavem lávek a mostů v nedávné minulosti, jsou na místě obavy, že hned tak opraveno nebude. Protože ono už mohlo být...

 V roce 2015 byl totiž zřízen fond rozvoje, do kterého byly po výzvě "odpovědného" náměstka navrženy mosty, mostky a lávky určené k opravě. Dokonce bylo vyčísleno, kolik to všechno bude stát: na opravy se počítalo se 376 miliony korun a na zpracování projektových dokumentací bylo požadováno necelých dvacet milionů. Do  tohoto fondu měly být postupně přidělovány finanční prostředky a podle důležitosti prováděny opravy tak, aby nedocházelo k drastickým opatřením, jako je uzavírání mostů, mostků a lávek.

 Jenže ani  v roce 2015, ani v roce 2016 do fondu žádné finanční prostředky přiděleny nebyly. Nemohly tudíž vzniknout projekty, a už vůbec ne opravy. Nakonec došlo i na zmiňovaná drastická opatření a mosty hrozící zřícením byly uzavřeny. 

 Město hospodařilo v roce 2015 s přebytkem. Zapomnělo snad jeho vedení na své sliby, že bude lépe a zodpovědněji pečovat o majetek města a lépe  hospodařit? Nebo zapomnělo rovnou na fond, který si samo zřídilo? Nejspíš ano, jinak si nelze vysvětlit, proč se na důležitou část své infrastruktury prostě vykašlalo. 

 A to je hodně špatná zpráva, protože podle analýzy, kterou si vedení města nechalo udělat v souvislosti s rozvojovým fondem, je přibližně 57 % mostů, mostků a lávek v Liberci ve špatném, velmi špatném a havarijním stavu! Jejich stav se nicneděláním nezlepšuje – naopak, každým rokem jsou na tom hůř a hůř.  Půjde-li to takhle dál, nebude za chvíli v Liberci kudy chodit a jezdit. Nebude to znamenat jenom spoustu naštvaných obyvatel krajské metropole, ale ovlivní to i náklady na DPMLJ, přístupnost úřadů, obrat obchodů… Ovlivní to negativně život v celém městě.    

 Shrnuto a podtrženo.

Pokud, jako odpovědný rozpočtový náměstek vím o seznamu špatných mostů a lávek, měl bych změnit rozpočtový výhled, ve prospěch naplánovaní finančních zdrojů města na opravy. Infrastruktura je srdcem města, které ovlivňuje rozvoj a dopravní obslužnost včetně podnikatelského prostředí.

V roce 2015 naše město hospodařilo s přebytkem. Vedení města mohlo vyčlenit část prostředků. Mělo postupně začít zpracovávat projektové dokumentace oprav a to od nejhorších stavebních stavů. Po zpracování projektových dokumentací a zajištění potřebných povolení, mohlo město začít postupně mosty a lávky opravovat.

 

František Gábor, městský zastupitel za TOP 09

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;