Ministr Josef Dobeš

Zaujala mne veřejná diskuze v obci kantorské, původně „vyprovokovaná“ ministrem školství, který veřejně oznámil záměr, kdy MŠ se v budoucnu bude zabývat problematikou přirozené hrdosti k příslušnosti k českému národu, založené na důvěře v šikovnost, inteligenci a vzdělanost nás – Čechů. První skupina učitelů zamýšlenou snahu ministra ironicky koncipovaným textem kritizovala, druhá skupina kantorů pak nesouhlasí s formou i obsahem dopisu svých kolegů, který jim nepřijde ani intelektuálně zdařilý, ani vtipný.

Z pohledu nezaujatého čtenáře by se spolu s Janem Werichem chtělo říct, že teda srandy si neužijeme ani s jedněma ani s druhýma. Ale s těma prvníma to alespoň víc uteklo… Faktem je, že zdravý patriotizmus – to je ten, co ho má v sobě Francouz či Američan již od kolébky a ano – utužují ho i na školách – není vlastnost, kterou by český národ překypoval.

To má bezpochyby mnoho příčin, dílem daných historickými zkušenostmi, dílem i tím, jaká je současná atmosfera v naší společnosti po posledních 22 letech svobodného „budování státu“, po těchto letech naší svobodné činnosti, řečeno tentokrát s Peroutkou. Má-li náš národ doznat změny týkající se sebevědomí jeho občanů, bude asi na místě zabývat se nejen oblastí sportu, který svými občasnými úspěchy pozvedne náladu a hrdost v nejedné rodině či hospodě.

Cesta k sebevědomí národa nepovede přes hledání „vzorů“ v chování a schopnostech u celé řady našich politiků a ani u „celebrit“ a celkové „kultury“ masmedií – bohužel silně ovlivňujících naši společnost. Bude třeba se vrátit k existenci „přirozených“ vzorů v každé společnosti, jaké nabízí vlastní rodina a výchova v ní. Náš národ nemůže formulovat jakoukoli vlasteneckou vizi bez vyzdvižení vzorů, schopných a šikovných Čechů, kteří mezi námi bezesporu jsou, dosahují vynikajících výsledků ve svém oboru a jsou proto často více známí v zahraničí, než doma.

Světla těch „našich“ ramp na ně ale nesvítí. Nejsou součástí mainstreamu naší politické mediokracie. Uvědoměním si vlastních schopností, jazykovým zdokonalováním, pracováním „na sobě“ a vzdělání svých dětí – cílevědomým usilováním o zdravou soutěživost v oboru – budeme moci odpovídat na bezpochybně rostoucí vlnu nacionalizmu, jdoucí napříč Evropou, sázející na nízké pudy, malost, omezenost a nevzdělanost. Inteligence davu není součtem rozumových schopností jeho členů a masy ještě nikdy nic dobrého nevymyslely.

Je proto třeba rozumět oběma skupinám píšících učitelů, kteří se zapojili do debaty s ministrem školství a v dobré víře – jako ve společnosti respektovaná profese – cítí potřebu vyjádřit se k tématu navýsost pro náš národ citlivému. Jenom obecně respektovaná osoba, doznávající uznání ve společnosti, sama respektovaný vzor jako takový, může vést národ k většímu sebevědomí a občany k větší úctě v sebe sama. Tento vzor v osobě současného ministra školství, v jehož předsíni se zrovna přezouvají rádci nevalné pověsti – bohužel nenalézám.

A hlava státu? Nezapomínejme, že lidi, které potkává na své pozemské pouti, pouze dočasně používá k vlastnímu ozáření sebe sama. A pak je opouští. To národu zajisté – na rozdíl od něj - sebevědomí nezvedne a v budování národní hrdosti nepomůže. Ani stále koketování s tendencí k vyčleňování našeho státečku z Evropy a k zapouzdřování se do sebe. Vrátí-li se úcta, pokora a přirozený obdiv ke schopnostem a morálce do našich luk a hájů, bude tak jako tak záviset na naší mladé generaci.

Chovejme se tedy tak, aby o těch vzorech zase začali / alespoň /mluvit. Doposavad jim – zejména v politice a veřejném životě - moc příkladů nedáváme. S tím nepohnou sebelépe míněné osnovy NOVÉ /a lepší!/ výchovy - napsané rukou vedenou rádci na MŠ.

Jan Marušiak

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;