Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a počtu zastupitelů, který je k tomu účelu nutný.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to, na čem je článek postaven a co je v titulku, nebyla nehorázná lež.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla určena pro členy kontrolního a finančního výboru a krajské zastupitele.

Na projednání se dostavilo současné vedení ZZS LK v čele s dočasným ředitelem Janem Lejskem a bývalý ředitel Stanislav Mackovík (KSČM). Ten byl dočasným ředitelem jmenován do funkce náměstka pro krizové řízení a IZS.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Vrtulník ZZS LK

Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS LK Stanislav Mackovík a vedoucí odboru zdravotnictví Alena Riegerová. Z tohoto jednání je na stránkách Libereckého kraje společné tiskové prohlášení.

V pondělí mě proto překvapil článek v Libereckém deníku, kde pan Mackovík hrubě zkreslil výstup z tohoto jednání a napadl statutární náměstkyni hejtmana Zuzanu Kocumovou.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberecké referendum

Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - předběžně v červnu 2014, pokud nedojde k vyhlášení předčasných voleb do PSP ČR).

Těchto 22 zastupitelů svým hlasováním pro tento návrh porušilo platný zákon o místním referendu, kde se píše:

Přidat komentář (0 Komentářů)
Audit smlouvy DPMLJ a BusLine

Ve středu proběhlo veřejné projednání auditu, který proběhl v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce. Sice s delším časovým odstupem od jeho doručení, sice bez zveřejnění auditu samotného (byť to bylo domluveno na pracovní skupině), ale k tomu se ještě dostaneme.

Ten, kdo na tomto projednání auditu byl a kdo si přečetl článek paní Minstrové musel dojít k závěru, že každý z nich byl někde jinde.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Na včerejším zasedání zastupitelstva Liberce se mimo jiné projednával bod týkající se valné hromady DPMLJ a.s. Tam se měla odehrád změna v dozorčí radě.

Jenže nebyl by to Liberec, kdyby tak jednoduchá věc, jakou přeobsazení dozorčí rady může být, šla skutečně hladce. A že to bude zajímavé, dokládají i materiály k tomuto bodu, které se průběžně měnily v neprospěch Změny pro Liberec. Ale pěkně postupně ...

Přidat komentář (0 Komentářů)

Tak jsem se zase jednou dobře pobavil. V lednu jsem si povídal s členy vedení Aeroklubu Liberec a rozhovor, který z toho vznikl, jsem chtěl zveřejnit na webu Čas nemlčet a Náš Liberec. Protože prodej letiště, který město připravuje, je rozhodnutí zásadního významu, nabídl jsem rozhovor i Libereckému deníku.

To jsem ale netušil, jak moc to některé - nepřekvapivě anonymní - jedince popudí a co všechno budou schopni si vymyslet.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Jsou to téměř dva roky, co Liberci vládne menšinová koalice ČSSD, LO, VV (nyní nezařazení) a dvou zastupitelů USZ (Rutkovský, Dzan). Podíval jsem se tedy, jak koalice naplňuje svoje programové prohlášení - zda je to pro ni směrodatný dokument, kterým se řídí a nebo bezvýznamný kus papíru, který snese všechno.

Předesílám, že k pohledu na plnění programového prohlášení mne přivedlo několik skutečností týkajících se zejména základních škol.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberecké zastupitelstvo

Včerejší zastupitelstvo přineslo řadu novinek. První z nich byl návrh ODS, aby zastupitelstvo skončilo ve 22 hodin a pokud by se neprojednaly všechny body, konalo by se mimořádné zastupitelstvo do 14. dnů.

Bohužel si navrhovatel Ing. Jiří Kittner pravděpodobně neuvědomil, že zastupitelé mají svoje běžná zaměstnání (protože zdaleka ne všichni jsou uvolnění zastupitelé).

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberecká radnice

Včera (23. února 2012) jsem se na zastupitelstvu města vyjádřil k tomu, co zaznělo na lednovém zastupitelstvu SML v souvislosti s nezveřejněním pozvánky na veřejnou besedu se zástupci všech zastupitelských klubů.

Počkal jsem si na zápis z minulého zastupitelstva, abych mohl citovat výroky některých zastupitelů a uvést je na pravou míru. Některé výroky zastupitelů jsou skutečně nepochopitelné a občas se ptám, zda jen nechtějí pochopit, nebo jestli je to úmysl.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;