Krajská nemocnice Liberec

Na věštění budoucnosti jsem nikdy nevěřil. V Liberci se však nyní objevují jasné náznaky budoucího vývoje kolem nemocnice.

Dovolil bych si proto uvést stručný nástin možného vývoje, pokud se naplní nynější spekulace a ředitelem KNL se stane pan Jiří Veselka a jeho ekonomickým náměstkem bývalý primátor Kittner.

 

Krok číslo jedna: Ředitel Veselka rozhodne na základě ekonomické analýzy pana Kittnera o přesunu nemocnice do prostoru libereckého letiště. Místo už je vyhrazeno v nově vznikajícím územním plánu.

Krok číslo dvě: V křišťálově čistém výběrovém řízení nebo půlhodinové „losovačce“ bude vybrán dodavatel stavby. Může jím být nejmenovaný subjekt, v němž pan Kittner byl shodou okolností také na pozici ekonomického ředitele. Druhou variantou je méně nápadná stavební firma dodaná ČSSD. Výsledek pro veřejné rozpočty je stejný.

Krok číslo tři: Uvolněné lukrativní pozemky v centru města získají za směšné částky spekulanti - developeři, kteří ozdobí střed města „překrásným“ sídlištěm případně obchodním centrem nebo jámou, za kterou budou požadovat miliardové odškodnění.

Výsledek: Lidé budou do nemocnice dojíždět na okraj města. Sanitky budou vozit pacienty přes celé město. Zúčastněné subjekty vydělají pěkné peníze na úkor veřejných rozpočtů. V centru města bude místo dostupné nemocnice nějaký hrůzný pomník našich politiků, kterých už je po městě až dost.

Kolik si na tuto předpověď vsadíte?

Petr Dvořáček

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;