Lesní koupaliště Liberec

Na Valentýna se v experimentálním studiu v Lidových sadech konala beseda nad projektem Lesního informačního centra. Přes veškeré proklamace není zcela jasné, zda je navržený projekt určen skutečně pro občany města.

Zarážející jsou výrazy typu "náš projekt, náš zájem, naše pravidla, naše zájmové území" používané zástupci navrhovatelů při urputné obhajobě stávající podoby záměru.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Krajská nemocnice Liberec

Na věštění budoucnosti jsem nikdy nevěřil. V Liberci se však nyní objevují jasné náznaky budoucího vývoje kolem nemocnice.

Dovolil bych si proto uvést stručný nástin možného vývoje, pokud se naplní nynější spekulace a ředitelem KNL se stane pan Jiří Veselka a jeho ekonomickým náměstkem bývalý primátor Kittner.

 

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;