V podstatě by stačilo, kdybych zde odkázal na svůj nedávný příspěvek, kde jsem to nejpodstatnější k problematice letošních voleb již uvedl. Doplněno o následující kresbu, kterou jsem umístil v pátek na Facebook a která ve zkratce popisuje tentýž problém výstižněji než sebedelší text, bych si asi mohl jakékoliv další komentáře odpustit.

Pokušení napsat k tomu přeci jen několik vět je však velké a já mu podlehl.

Co tedy volič drtivou preferencí hnutí SLK a uštědřením onoho „volebního výprasku“ Změně chtěl vzkázat? Myslím, že analýza tohoto pro mnohé příznivce Změny překvapivého výsledku není až tak složitá.Voliči tím nepochybně a poměrně jednoznačně dali najevo, že ač je to zarážející a až zneklidňující, tak jim obvinění hejtmana ani v nejmenším nevadí. Část z nich jim prostě nevěří, části z nich jednoduše nevadí a to zřejmě ani i kdyby se později u soudu měla prokázat jako opodstatněná. Na reakci prvních jsem zvědav, reakci druhých si dokážu dobře představit. Dopadlo to tedy přesně tak, jak jsem odhadoval. Komu ani odposlechy v kauze kostela Máři Magdalény neotevřely oči, tomu nemělo smysl cokoliv dále sdělovat, ba právě naopak. Bylo to kontraproduktivní. Potvrzuje se můj odhad, že lidé o nepravostech vlastně ve skutečnosti slyšet nechtějí a už vůbec ne opakovaně znovu a znovu.

Co se dá z tohoto volebního výsledku tedy ještě takzvaně „mezi řádky“ vyčíst?  Interpretoval bych to asi těmito slovy: Chcete-li dosáhnout příště lepšího výsledku, hlaďte před fotoaparáty novinářů raději ta opuštěná koťátka, stříhejte pásky při všech příležitostech a hlavně nás nenervujte sděleními, která jsou tak frustrující. Nepopisujte stále dokola všechna ta selhání politiků a uvědomte si, že nám tím vlastně říkáte, jaké tragické figury jsme v minulosti volili. Vsaďte naproti tomu raději na teze o důležitosti průniků volebních programů, i když na jejich realizaci většinou stejně nedojde, nebo o vaší ochotě spolupracovat se všemi demokraticky zvolenými stranami bez ohledu na to, jací šíbři tyto strany vedou.

Je to asi jeden z největších paradoxů v politice, neboť přestože právě takovým sdělením podle všech průzkumů většina voličů ve skutečnosti stejně nevěří, slyšet je kupodivu chce...

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;