Ano, vrátíme se ještě k ZOO a Botance. Je to totiž výsostně liberecké téma a jedná se o možná to nejhorší, co současná koalice městu provedla. Málokdo si totiž uvědomuje, že vlhké sny stavební lobby o zabetonovaných Liďákách, které (spolu)vedly k pádu ODS před více jak deseti lety, nyní dost pravděpodobně realizují Starostové.

Pamatujete se na plány radnice zhruba před dvanácti lety? Do Liberce mířily první velké evropské peníze v rámci takzvaného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Jednalo se o více jak miliardu korun a tematicky bylo IPRM rozděleno do dvou částí. Jedna cílila posílení atraktivního života ve městě a druhá byla zaměřena vybrané čtvrtě.

Jednou z těchto čtvrtí byly i Lidové sady a tehdejší městská reprezentace chtěla kolem ZOO stavět parkovací domy, ve hře dokonce bylo megalomanské přemostění údolí „u lukostřelců“ betonovým mostem, který by svedl pohodlněji auta do těchto parkhausů, stojících v sousedství zoologické zahrady.

Proti tomu zvedl občanský odpor, založilo se dokonce občanské sdružení Staré město Liberec a lidé dali celkem dost jasně najevo, co si o tom myslí. Tyto plány tehdejších radních v čele s občanskými demokraty, tradičně jednajících v zájmu největší zdejší stavební firmy, vedly také k jejich politickému pádu v roce 2010. Byť těch příčin bylo více, tak způsob, jakým chtěli naložit s Liberečany milovanými Liďáky, byl jistě jeden z hlavních.

Nyní krajští i liberečtí zastupitelé, kde mají Půtovi Starostové absolutní převahu, rozhodli, že liberecká ZOO i Botanická zahrada po více jak sto letech přestanou patřit městu. Respektive ZOO po 117 letech, Botanická dokonce po 126 letech. Inu časy se mění, ale není od věci se podívat, co za tím může být.

Málokdo z Liberečanů ví (a ti, kteří tento „převod“ připravili, jim to rozhodně nezdůrazňují), že Liberec zároveň se ZOO přichází o obrovský nemovitý majetek, jehož reálná cena jde do miliard a rozhodně přesahuje nic neříkající účetní hodnotu, se kterou město i kraj dnes operují před veřejností.

Stejně tak se trošku mlčí o tom, že do ZOO mají jít rovněž obrovské dotace, a to v řádu stovek milionů korun. Město Liberec tak nyní bude zbavené možnosti o jejich využití a hlavní slovo bude mít kraj. Za zmínku stojí, že kvůli výše zmíněným předchozím dotacím, chce nyní státní zástupce poslat hejtmana Martina Půtu na 5 let za mříže. Ale tato středoevropská anomálie se v Liberci již tradičně mlčky přechází.

Ostatně o tom, jak hejtman, nyní spolu s ODS a překvapivě zejména s Piráty na kraji, umí bravurně prodražovat parkovací domy (které navíc vznikají vedle dalších poloprázdných), jsme psali tento týden. V budoucnu budou tedy takoví lidé rozhodovat o tak velkých penězích původně určených pro Liberec.

Další stránka věci je ta, že Liberec se tak rovněž připravuje o hlavní slovo otázce budoucnosti ZOO. To, že její současný ředitel (a zároveň politik a zastupitel Starostů) dlouho usiluje o budování parkovacích domů, které by mu přilákaly ještě více návštěvníků, je fakt. Stejně tak se zdá dnes jisté, že tyto parkovací domy a další stavby, ku radosti stavebních firem, budou „krášlit“ Liďáky v bezprostřední budoucnosti.

Pokud by se proti tomu, tak jako před deseti lety, chtěli lidé bouřit, vypadá to, že budou mít smůlu a ještě méně možností, jak osud své čtvrti i města ovlivnit. Je to totiž dost pravděpodobné, že to, co si díky občanskému vzdoru nedovolila ODS, Starostové, kterých je na kraji drtivá většina mimo libereckých a Liberec pro ně nebyl a není priorita, prosadí spolehlivě.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;