Stanislav Eichler a Martin Sepp

O důvodech, proč ČSSD odstřelila svého hejtmana Stanislava Eichlera v krajských volbách 2012, jsem slyšel své. A nutno uznat, že direkt, který za to udeřil pan hejtman svému náměstkovi Martinovi Seppovi, byl skutečně odvetou na úrovni. Na první pohled se ho zastal, ve skutečnosti ho však usvědčil jako podvodníka.

Starostové pro Liberecký kraj totiž zjistili, že Liberecký kraj platí Martinovi Seppovi pronájem bytu v Liberci, ačkoliv bydlí přímo v Liberci jen 4,3 km od budovy krajského úřadu.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Lukáš Pohanka

To, že Starostové pro Liberecký kraj podporují svého člena Lukáše Pohanku, starostu Vratislavic. Lukáš Pohanka dovedl SLK k vynikajícímu výsledku v komunálních volbách 2010, kdy poprvé od voleb v roce 1994 přesáhl vítěz voleb ve Vratislavicích metu 30% voličských hlasů.

Obecně platí, že se nám převraty na radnicích nijak nezamlouvají. Většinou nikam nevedou, obec se pak zabývá jen svými vnitřními problémy a nepostupuje se nikam vpřed.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Stanislav Eichler

Hejtman Stanislav Eichler v představenstvu v akciové společnosti, kde nemá kraj ani jednu jedinou akcii Liberecký kraj zastupuje. Náměstek hejtmana Martin Sepp, radní Zdeněk Bursa a Pavel Petráček v dozorčích radách ve třech akciových společnostech, kde má kraj 83%, 100% a 100% Liberecký kraj nezastupují.

Blázinec? Nikoli, to je jen tvrzení vrcholných představitelů Libereckého kraje.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Krajská nemocnice Liberec

Zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb. to říká v §5 odst.2 jasně: Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. l) a m), který zastupuje kraj nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj nebo obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.“

§2 v příslušných odstavcích uvádí jako takové funkcionáře ty, kteří jsou pro svou činnost dlouhodobě uvolněni.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;