čssd-peníze-povodně

„Máte v Nové Vsi po povodních všechno hotovo, kromě krajských komunikací“, konstatoval v červnu 2013 hejtman Půta na oslavě výročí obce. „Co tedy na tom kraji děláte?“, musel si říct obyčejný člověk. A v těch samých dnech to řekli ve Vítkově radnímu pro dopravu Mastníkovi přímo: „Jak to, že se na tom kraji teď tak flákáte, že ty popovodňové opravy nejsou dávno hotový?“. Vůbec se nelze obyčejným lidem divit. A přitom se nemohli mýlit víc. Ale pravda je tak neuvěřitelná, že se jí lidský rozum zdráhá uvěřit.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Michael Canov

Radě Libereckého kraje stačila lekce s odměnami. Pro připomenutí, celá kompletní rada odhlasovala v poměru 9:0 (5 x Starostové a 4 x Změna) snížení odměn. Pak přišel pan Korytář, řekl si o pravý opak a světe div se. S výjimkou hejtmana mu všichni radní vyhověli a v zastupitelstvu hlasovali pro opak sama sebe a pro navýšení odměn.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Procenta

Preambule: Jako nesmrtelný znalec procent se projevil ředitel odboru na Ministerstvu vnitra, když procenta chyb podpisů občanů na listinách kandidátů na prezidenta na kontrolních vzorcích namísto zprůměrování sečetl a tím vyřadil kandidátku Janu Bobošíkovou. Vymlouval se na zákon, avšak nejen selský rozum, ale i Nejvyšší správní soud se mu vysmál. Zákon to řešil správně, to pan Henych se usvědčil, že jeho znalosti práce s procenty nedosahují ani nižších ročníků základní školy, a soud tak musel nesmyslný a nezákonný výpočet procent ministerstva vnitra napravit.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Michael Canov

Jak to chodí v akciovkách? Vlastně jednoduše. Na valné hromadě schválí akcionáři své zástupce do dozorčích rad a ti jsou pak povinni hájit zájmy svých akcionářů. Obzvlášť jednoduché to je u akciovek s jediným vlastníkem, ale situace je jednoduchá i akciovek s vlastníky dvěma. A aby snad u takových akciovek nedošlo u většinového vlastníka k opojení z moci, je souhlas se jmenováním (i odvoláním) podmíněn hlasy obou akcionářů.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Michael Canov

Nesmírně si Vážím důvěry voličů v letošních krajských volbách a děkuji za ni. Kandidoval jsem do krajských voleb s třemi cíli. Mým prvním cílem bylo vítězství Starostů pro Liberecký kraj, tím druhým zisk pozice hejtmana pro lídra Martina Půtu a tím třetím - mým osobním - bylo dostat se z běžně nevolitelného 12. místa do zastupitelstva LK na pozici řadového zastupitele. Nikdy před volbami jsem ani já ani nikdo jiný z SLK (včetně lídra) neuvažoval o mém jakémkoli působení na uvolněném (tj. jako zaměstnání placeném)  postu náměstka či radního.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Dne 2. června 2000 zahájila firma Integra Liberec a. s. (dnes Integra stavby a. s.) akci Splašková kanalizace a přípojky v ulicích Liberecká a Revoluční a na nám. 1. máje. Akce měla být dle smlouvy dokončena ještě v roce 2000 (část v roce 2001). Akce však byla dokončena s řadou nedodělků a závad, které v rozporu se smlouvou nebyly ihned odstraněny, a proto byly reklamovány ze strany města 23. 1. 2002. Odpověď? Do doby, kdy jsem nastoupil na místo starosty (1. 11. 2002), žádná.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Otec stvořitel TOP 09 Miroslav Kalousek učinil při jejím vzniku geniální tah. Obložil TOP 09 zeshora Karlem Schwarzenbergem a zezdola starosty. Dostal tak TOP 09 rázem i do nejodlehlejších koutů země a v parlamentních volbách 2010 výrazně uspěl. Starosty zastupovalo hnutí „Starostové a nezávislí“ (STAN – předseda Petr Gazdík) s jedinou výjimkou a tou byl Liberecký kraj.

Přidat komentář (0 Komentářů)
René Havlík

Ve věci obvinění policie za nezákonné pobírání odměn uvolněnými zastupiteli Libereckého kraje tvrdí ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík, že zadali právní posudek nezávislému a nestrannému advokátovi Divišovi, protože vyjádření právního odboru KÚ LK by mohlo být považováno za podjaté (viz. závěr článku Ivo Lubase MF DNES 13. 6. 2012). Ovšem stačí se podívat do usnesení č. 451/11/ZK a komu to nestačí, tak přímo do zápisu zastupitelstva Libereckého kraje z 22. 11. 2011 (viz vyjádření Mgr. Havlíka), aby bylo jasné že je to přesně naopak.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Vodovody a kanalizace

Jsou situace, kdy obce větší berou pod svá ochranná křídla obce menší. Leckde je to i ze zákona – tak činí Magistrát Statutárního města Liberce řadu činností jako úřad třetího stupně pro obce, které mají nižší stupeň výkonu přenesené působnosti (druhý jako např. Chrastava či Hrádek nad Nisou či první jako např. Nová Ves či Chotyně), ale někde je to z logiky věci, jako u akciové společnosti, kde je členem téměř půltisícovka obcí a kde jsou obce menší velmi závislé na tom, zda je v řídících orgánech společnosti někdo za spádové velké město.

Přidat komentář (0 Komentářů)

V minulých dnech vyšlo najevo, že Liberecký kraj prohrál soudní spory (byť zatím nepravomocně u soudů první instance) s manažerem dotačního programu Miroslavem Kroutilem a s řediteli škol Františkem Janákem a Jiřím Sormem. Komentátor MF DNES se ve svém článku z 1. června zastává právníků Libereckého kraje, když tvrdí, že vládcové kraje se potřebovali zbavit nepohodlných osob a učinili to tak neodborně a amatérsky, že právníky kraje tak postavili do beznadějné pozice.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;