Ano přesně takto fungují evropské dotace v České republice.  Poskytovatel (lépe řečeno přerozdělovatel) evropských dotací dotaci poskytne na konkrétní dílo. Příjemce (často obec nebo kraj) za dotaci  vybuduje dílo přesně tak jak má (jak je v podmínkách dotace) a několik let po zhotovení se dozví od těch, kteří dotaci poskytli, že je vše jinak a dotaci má vrátit.  Ne to není Kocourkov….vítejte v Česku! A pak se všichni diví, proč jsme (na rozdíl např. od Poláků) všechny dotace nevyčerpali  Je zázrak, že ve zdejších podmínkách, kde nic neplatí a slovo, byť dokonce  na papíře, už vůbec ne, jsme vyčerpali z Evropských dotací alespoň něco.  

Přidat komentář (0 Komentářů)

Ten, kdo si četl poslední léta vyjádření Jana Korytáře a jeho věrných k veřejným zakázkám, musel nabýt nezvratitelného pocitu, že všichni ostatní kromě Změny jsou lumpové a podvodníci, co nemají jiný zájem, než se ve veřejných zakázkách dopouštět podvodů.  O to zvědavější jsem byl, jak se Jan Korytář ukáže, až on sám bude rozhodovat o veřejných zakázkách z pozice náměstka Libereckého primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Canov

Jako na zastupitele Libereckého kraje a na prvního místopředsedu SLK se na mě s tímto dotazem obrátil redaktor Našeho Liberce Jaroslav Tauchman.

Rozhodl jsem se, že jeho žádosti vyhovím svým pohledem na obě kauzy a to formou článku, exkluzivně pro Náš Liberec.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Canov

AKTUALIZACE: Vyjádření Jana Korytáře. Regionservis s.r.o. pořádá rok co rok akci oficiálně nazývanou „Setkání se starosty a místostarosty“, která se koná rok co rok v sídle Libereckého kraje. Akce se koná rok co rok pod záštitou hejtmana. Její program je ryze odborný. Zaměřením letošního již 11. ročníku, který se koná dne 12. února 2015, je dle avizovaného programu:

Přidat komentář (0 Komentářů)

Od listopadového zasedání zastupitelstva Libereckého kraje se událostmi na Libereckém kraji zabývali mnozí.

V tomto článku si dovoluji svůj pohled na odvolání náměstkyně pro zdravotnictví a sport, nevolbou nového kandidáta pro rezort zdravotnictví, navrhovanými změnami v dozorčí radě KNL a pohledem na klub ZpLK.

Přidat komentář (0 Komentářů)

V pátek dne 23. ledna 2015 vydal redaktor Našeho Liberce Jaroslav Tauchman  článek s titulkem  Starostové s hejtmanem Půtou v čele chtějí zabránit Změně ve vzniku zastupitelského klubu.  Již tento titulek se zásadně neshodoval a neshoduje s pravdou. Volební strana Změna pro Liberecký kraj má v zastupitelstvu Libereckého kraje svůj klub od samého počátku stejně jako všechny ostatní volební strany.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Canov

„Já Vás nastrkám do různých funkcí. Vy všichni mě ale budete na slovo poslouchat. Protože beze mne jste úplné nuly, nebýt mě, nikam byste se nikdy nedostali, ničím byste nebyli“.  

Taková v principu byla a je filosofie lídra Změny  v zastupitelstvu Libereckého kraje Jana Korytáře.

Přidat komentář (0 Komentářů)

 Je to potíž s těmi dotacemi. V případě revitalizace městských Lázní na galerijní objekt bylo Statutární město Liberec nakonec auditním orgánem MFČR obviněno, že se stanovením podmínky na zkušenost uchazečů s rekonstrukcí památkově chráněného objektu zapsaného na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR dopustilo diskriminace.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Dříve finanční úřady kontrolovaly u dotačních akcí jen a pouze vlastní realizace veřejných zakázek. Pokud někdo postavil něco jinak než měl, porušil tzv. rozpočtovou kázeň a musel vrátit dotaci či její část. Samotné výběrové řízení (výběr zhotovitele) hlídal dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud někdo pochybil, zaplatil ÚOHSu pokutu.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Raději finančně zničit vlastní město, raději zničit to nejlepší co Liberec má, jenom když nám to pomůže k politické moci. Asi to si řekl Jan Korytář a ti nejvěrnější z jeho Změny , když se pustili téměř doslova přes mrtvoly do boje za to, aby dokázali, že revitalizace libereckých lázní na galerii byla předražena o 50 milionů a že všichni okolo nich patří do klepet. Kdyby Jan Korytář a Změna uspěli tak, jak si představovali, město by muselo vrátit dotaci cca 300 milionů Kč a dalších 300 milionů zaplatit jako penále. Řada bývalých i současných politických soupeřů Jana Korytáře by skončila v teplácích.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;